Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

PAMIĘTAMY O POLICJANTACH II RZECZYPOSPOLITEJ

Przed Grobem Policjanta Polskiego, usytuowanym na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyły się obchody ku czci pomordowanych i poległych policjantów II RP. Tradycyjnie już we wrześniu spotkanie takie organizują Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." wspólnie z Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach. Uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w intencji policjantów w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. W obchodach wziął udział Dyrektor naszego Biura - kom. Krzysztof Musielak.

W samo południe mszą świętą w katowickiej Archikatedrze, a następnie przemarszem uczestników do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpoczęły się ogólnopolskie obchody upamiętniającej tragiczne wydarzenia naszej historii i ofiarę poniesioną przez mundurowych, w tym policjantów II Rzeczpospolitej. Druga część uroczystości miała miejsce na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej, pod usytuowanym tam Grobem Policjanta Polskiego. Rolę gospodarzy pełnili Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." Teresa Bracka oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Na obchody przybyli przedstawiciele władz rządowych, z wicewojewodą Mariuszem Trepką na czele, samorządu terytorialnego, służb mundurowych, policyjnych związków zawodowych, emerytowani generałowie policji oraz młodzież ucząca się w policyjnych klasach mundurowych. Liczną grupę gości stanowili kombatanci oraz dzieci poległych i pomordowanych policjantów.

Po powitaniu gości i modlitwie odczytane zostały uroczyste adresy skierowane do uczestników obchodów przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. W imieniu szefa tego urzędu medale "Pro patria" wręczył Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka. Z kolei Prezes Teresa Bracka wręczyła pamiątkowe numizmaty oraz listy gratulacyjne dla osób zaangażowanych w kultywowanie pamięci zamordowanych policjantów II RP. Następnie odczytano Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców i zniczy. W imieniu śląskich policjantów i pracowników policji, uczynił to Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński, w asyście swojego zastępcy mł. insp. Mariusza Krzystyniaka. Wieńce i wiązanki zostały złożone przez przybyłych na uroczystość gości - przedstawicieli władz, służb mundurowych, instytucji państwowych, kombatantów i młodzież, przedstawicieli szkół o profilu policyjnym oraz policyjnych związków zawodowych.

Podziękowania gościom i uczestnikom uroczystości złożyła Pani Teresa Bracka - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", a całość zakończyła defilada kompanii reprezentacyjnej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Katowicach.

źródło: KWP Katowice

  • Tablica pamiątkowa
  • zaproszeni goscie
  • uroczyste składanie wieńców
Powrót na górę strony