Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Ostatni wdech przed zanurzeniem czyli zakończenie wystawy pt. „W służbie Królowej Polskich Rzek”

Data publikacji 14.09.2017

Panta rhei - wszystko płynie - jak miał w zwyczaju mawiać czasem Heraklit z Efezu. Płynie też, a właściwie upływa czas wystawy. Wystawa prezentująca pracę funkcjonariuszy Policji nad Wisłą zamyka się, wycisza jak Królowa Polskich Rzek wczesną jesienią… zapewne jeszcze wróci z którymś wiosennym przyborem.

Wystawa przekrojowo ukazuję historię specjalności wodnej w Policji  na przestrzeni lat 1920-2017. Prezentowany jest sprzęt ratowniczy, łodzie, silniki, zarekwirowany sprzęt kłusowniczy, urządzenia do obserwacji terenu w trudnych warunkach oraz „skarby”- artefakty z okresu potopu szwedzkiego wyłowione z Wisły  w latach 2011-2016. Ponadto duży nacisk położono na prezentację specyfiki pracy funkcjonariuszy, działalności edukacyjno - profilaktycznej oraz zaprezentowano przekrojowo umundurowanie i wyposażenie funkcjonariuszy pełniących służbę na rzece w latach 1920 - 2017.

Kolejna odsłona nocnego zwiedzania wystawy przygotowanej  przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP odbyła się 13 września 2017r. Tym razem o godzinie 20.00 w budynku Biura „zameldowała” się rozradowana 10 osobowa grupka młodych ludzi.

Na początku spotkania Dyrektor  Biura kom. Krzysztof Musielak barwnie przedstawił postać przedwojennego policjanta  pełniącego służbę nad Wisłą w Komisariacie Rzecznym w Krakowie - post. Franciszka Banasia, a następnie rzeczowo nakreślił sprawę umundurowania policyjnych „wodniaków” w okresie międzywojennym wzbudzając tym nieskrywane uznanie zwiedzających.

Odmiennie niż poprzednim razem największym zainteresowanie cieszyła się część ekspozycji poświęcona funkcjonowaniu współczesnych policjantów strzegących bezpieczeństwa nad Wisłą.

Przewodnik grupy wił się jak piskorz by dać za dość wszystkim  pytaniom  dotyczących arkanów pracy policyjnych „wodniaków” i po  ponad dwugodzinnym zwiedzaniu wypuścił ( co ważne dalej rozradowanych) młodych ludzi z obiektu.

Uczestnicy zwiedzania mówili, że nie mieli świadomości, że przedwojenni policjanci mieli tak duży zakres obowiązków i zaskoczeni byli również niektórymi elementami i specyfiką dzisiejszej pracy policjantów.

BHiTP

  • zwiedzanie wystawy
  • zwiedzanie wystawy
  • zwiedzanie wystawy
Powrót na górę strony