Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Wizyta szkoły sportowej z Pruszkowa

Data publikacji 11.01.2018

11 stycznia 2018 r. Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji odwiedzili uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie wraz z opiekunami.Przybyłych gości powitał nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Pierwszym punktem wizyty było zapoznanie uczniów z zadaniami, jakie realizowane są przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Przedstawione zostały tematy spotkań oraz wystawy, które można zwiedzać w obiekcie przy ul. Orkana. Słowem wprowadzenia przytoczony został również historyczny zarys Policji Państwowej – jej powstanie oraz działalność.

Następnie uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach, których tematem przewodnim był współczesny obraz Policji w mediach. Wymieniane były pozytywne oraz negatywne wiadomości dotyczące formacji, które znamy z telewizji, gazet oraz innych źródeł. Uzupełnieniem były pozostałe informacje, które kojarzą się uczniom z samą Policją – filmy, wydarzenia, postacie, daty.

W oparciu o zebrane hasła poprowadzona została mała debata, w której uczniowie podzieleni na dwie grupy bronili swoich stanowisk – pozytywny i negatywny obraz Policji. Dyskusja była bardzo ciekawa

i wywołała wiele tematów. Podsumowaniem były słowa z przemówienia Komendanta Głównego Policji Państwowej gen. Kordiana Zamorskiego wygłoszone przez radio w dniu święta policyjnego
w listopadzie 1937 r.

Interesującym uzupełnieniem spotkania była prezentacja archiwalnych roczników tygodnika policyjnego „Na Posterunku” z lat 1931, 1937 oraz 1938. Szczególnie artykułu poświęconego obchodom Święta Niepodległości oraz otwarcia Muzeum Policji Państwowej, którego dokonał w dniu 19 grudnia 1930 r. ówczesny minister spraw wewnętrznych gen. Składkowski. Uczniowie zapoznali się również z historią działalności Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” oraz życiem funkcjonariuszy oraz ich rodzin poza służbą. Na zakończenie uczniowie odwiedzili Gabinet Komendanta Głównego Policji Państwowej, w którym wykonana została pamiątkowa fotografia.

EMD BHiTP

  • lekcja
  • zwiedzanie wystawy
  • księga pamięci
  • przy księdze pamiątkowej
  • prelekcja
  • zdjęcie uczestników
Powrót na górę strony