Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Wizyta uczniów SP "Inspiracja" w Warszawie

Data publikacji 07.05.2018

7 maja 2018 r. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 odbyło się wyjątkowe spotkanie z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Inspiracja” w Warszawie.

Szkoła w ramach realizowanego autorskiego programu edukacyjnego zwróciła się z prośbą do BHiTP KGP o przeprowadzenie lekcji historii o Policji z udziałem „native speakera”. Zajęcia przeprowadzone zostały zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Przybyłych gości powitał nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Pierwszym punktem wizyty było zapoznanie uczniów z zadaniami, jakie realizowane są przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Przedstawione zostały tematy spotkań oraz wystawy, które można zwiedzać w obiekcie przy ul. Orkana. Słowem wprowadzenia przytoczony został również historyczny zarys Policji Państwowej – jej powstanie oraz działalność.

Następnie uczniowie przenieśli się w tajemniczy świat kryminalistyki. Zwiedziliśmy wystawę prezentującą zbiory historyczne KGP z zakresu historii kryminalistyki w dwudziestoleciu międzywojennym. Zobaczyliśmy, jak wyglądał specjalistyczny sprzęt w służbie Policji Państwowej.
Na archiwalnych zdjęciach utrwalony został m.in. zakład fotograficzny, neseser funkcjonariusza służby śledczej, pracownia daktyloskopijna oraz aparat do wywabiania pisma.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się pozorowane miejsce zbrodni z zabezpieczonymi śladami. Uczniowie w ramach sprawdzenia umiejętności językowych opisywali w języku angielskim domniemane zdarzenia, które mogły mieć miejsce. Ponadto każdy z uczestników mógł stworzyć własną kartę z odbitkami palców.

Na zakończenie spotkania wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia w gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej. Uczestnicy spotkania otrzymali archiwalne numery gazety policyjnej „Policja 997” oraz pamiątkowe dyplomy potwierdzające odbycie lekcji historii w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP.

 

BHiTP KGP/EMD

Powrót na górę strony