Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

IV spotkania Katyńskie w Wojskowej Akademii Technicznej - podsumowanie cyklu

Data publikacji 24.05.2018

Ostatnia edycja pilotażowego cyklu „Spotkań Katyńskich” odbyła się 23 maja w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej. Przedsięwzięcie objęte honorowym patronatem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka miało na celu przybliżenie tematyki historii stosunków polsko-rosyjskich oraz prawdy dotyczącej zbrodni katyńskiej. W ramach IV spotkania zostały wygłoszone wykłady historyczne oraz odbyły się projekcje filmów dokumentalnych.

Organizatorami cyklu spotkań byli: Komitet Katyński, Wojskowa Akademia Techniczna i Centralna Biblioteka Wojskowa. Spotkanie w Klubie WAT rozpoczęło wspólne odśpiewanie „Modlitwy Obozowej”, po którym gości powitał JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Gościem honorowym ostatniej edycji „Spotkań Katyńskich” był sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot. Minister zwrócił uwagę na najważniejsze aspekty kształcenia przyszłych oficerów Wojska Polskiego. „Możliwość uczestniczenia w spotkaniu, które dzięki determinacji prezesa Melaka i życzliwości rektora płk. Szczurka właśnie się odbywa, przypomina czym powinna być dzisiejsza edukacja, wychowanie oficera Wojska Polskiego, wychowanie młodego Polaka będącego już wkrótce częścią narodowej elity. Z jednej strony to kompetencje, wykształcenie, wiedza ekspercka, którą dziś zdobywacie. Z drugiej strony, to pamięć o wydarzeniach, które stanowią element naszego polskiego DNA, pamięć o wydarzeniach, które wpisują się w etos oficera, żołnierza i w podstawy wychowania patriotycznego każdego Polaka” – mówił minister Zdzikot.

Główny pomysłodawca organizacji spotkań, prezes Komitetu Katyńskiego i poseł na Sejm RP Andrzej Melak zwrócił uwagę na potrzebę upamiętniania tradycji historycznych naszej Ojczyzny. „Dzisiejsze czwarte spotkanie kończy cykl poświęcony stosunkom polsko-radzieckim od odzyskania niepodległości po czasy 1989 r. – polskiej drogi przez mękę z bólem pamięci o zbrodniach dokonanych przez Rosjan na obywatelach polskich, zbrodniach za które nigdy nie odpowiedzieli. (…) Takiego ubytku osób najlepiej wykształconych, świadomych nie można nadrobić w jednym, dwóch, czy trzech pokoleniach. Dlatego Wy, przyszli oficerowie Wojska Polskiego musicie być świadomi tego czym był Katyń, czym było to morderstwo, które świat lekceważył i nigdy nie próbował rozliczyć” – mówił poseł Andrzej Melak zwracając się do podchorążych WAT. Wyraził również nadzieję na kolejne spotkania ze studentami wojskowymi Akademii w następnym roku akademickim, jak również przeniesienie cyklu na pozostałe uczelnie wojskowe.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk, szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki i dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński.

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Ojczyzny, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalem „Pro Patria” JM Rektora-Komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusz Szczurka. Jak podkreślił minister Kasprzyk, płk. Tadeusza Szczurka uhonorowano „za to, że tak wspaniale pielęgnuje i utrwala tradycje niepodległościowe, że tę tradycję w murach tej uczelni kultywuje i organizując takie, jak to spotkania stara się, aby pamięć o polskim doświadczeniu historycznym dotarła do młodego pokolenia, do przyszłej elity Wojska Polskiego i narodu polskiego”.

Wykład pt. „Droga do prawdy. Działania Komitetu Katyńskiego w latach 1979 – 2018 na rzecz ujawnienia zbrodni NKWD” wygłoszony przez szefa Gabinetu Politycznego MON Łukasza Kudlickiego wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy. Rektor-komendant WAT dziękując za wystąpienie, wręczył prelegentowi pamiątkowy ryngraf Wojskowej Akademii Technicznej. W uznaniu za zaangażowanie w realizację „Spotkań Katyńskich” w WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek uhonorował także posła Andrzeja Melaka, ministra Jana Józefa Kasprzyka i dr. Jana Tarczyńskiego.

Podczas tego niecodziennego spotkania z historią, licznie zgromadzeni podchorążowie, żołnierze zawodowi oraz zaproszeni goście obejrzeli dwa filmy – „Pomnik niepoprawny politycznie” w reż. Marka Borzęckiego oraz „Sprawa męska honorowa” w reż. Marii Dłużewskiej, czyli opowieść o determinacji braci Melaków, którzy w czasie komunizmu mieli odwagę przeciwstawić się ówczesnemu ustrojowi i pod osłoną nocy na Powązkach postawili pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej.

W IV edycji „Spotkań Katyńskich” uczestniczyli: prezes Komitetu Katyńskiego i poseł na Sejm RP Andrzej Melak, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk, szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki, I z-ca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora, gen. bryg. Jan Dziedzic, gen. bryg. Piotr Żurawski, rektorzy uczelni, szef Kapituły Orła Białego sędzia Bogusław Nizieński, z-ca szefa sztabu komendanta głównego Straży Granicznej Mariusz Telepko, burmistrz Dzielnicy Bemowo Michał Grodzki, prezes Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” Ryszard Walczak, nadkom. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, osoby reprezentujące ważne instytucje państwowe, dowództwa, placówki edukacyjne i organizacje społeczne. W spotkaniu uczestniczyła liczna reprezentacja żołnierzy zawodowych i podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Komitetu Katyńskiego i Centralnej Biblioteki Wojskowej podziękowali za szczególne zaangażowanie w organizację „Spotkań Katyńskich” rektorowi-komendantowi WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi oraz pracownikom Akademii.

Źródło: WAT/BHiTP KGP

Powrót na górę strony