Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Ostatni dzień uroczystości Wykusowych

Data publikacji 18.06.2018

W dniu 17 czerwca w Wąchocku odbyły się ostatnie wydarzenia zamykające tegoroczne uroczystości Wykusowe, które upamiętniają walki partyzantów oraz bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej na ziemi świętokrzyskiej. Podczas dzisiejszego wydarzenia za kultywowanie pamięci walki o niepodległość ojczyzny, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak został uhonorowany medalem „Pro Patria”.

Uroczystości rozpoczęły się od prelekcji dr. Marka Jedynaka z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach na temat 75. rocznicy powstania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, która odbyła się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku. Następnie w Opactwie Cystersów odbyła się Msza Święta w intencji płk. „Ponurego” i Jego Żołnierzy. Po mszy, wszyscy uczestnicy krokiem defiladowym przy akompaniamencie orkiestry dętej z Suchedniowa przeszli pod pomnik płk. „Ponurego”. W tym miejscu odegrano hymn państwowy, odczytano apel poległych, a żołnierze z kieleckiej jednostki wojskowej oddali salwę honorową.

Następnie szczególnie  zasłużeni w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Józefa Kasprzyka medale „Pro Patria”. Wśród wyróżnionych znalazł się Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach mł. insp. Jolanta Jasieńczuk.

Na koniec uroczystości delegacja Policji w której uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach nadkom. Paweł Szczepaniak złożyła wieniec pod pomnikiem płk. „Ponurego”.

Źródło: KWP w Kielcach/BHiTP KGP

Powrót na górę strony