Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ MUNDUROWYCH PUL

Data publikacji 08.10.2018

W niedzielę w Wołominie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych liceów mundurowych PUL. Ślubowanie został o poprzedzone mszą świętą. W uroczystościach wziął udział przedstawiciel naszego biura.

„Jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, miasta i regionu. Pracować dla chwały i szczęśliwej przyszłości Polski - mojej Ojczyzny. Ślubujemy! Tak nam dopomóż Bóg” – takie właśnie słowa uczniowskiej roty zabrzmiały 7 października 2018 r. w Wołominie. Wypowiedziało je chórem 201 dziewcząt i chłopców z pierwszych klas liceów mundurowych, prowadzonych przez Stowarzyszenia Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Byli to uczniowie: I LO PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku, I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, I LO PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie oraz I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Ślubowanie poprzedził dwudniowy obóz integracyjno - szkoleniowy w Nowym Miszewie, w którym wzięli udział pierwszoklasiści.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej Msza Święta, celebrowana przez księdza proboszcza Witolda Gajdę i zaproszonych duchownych. Kazanie do uczniów, gości, grona pedagogicznego, rodziców i sympatyków szkoły skierował ks. kpt Grzegorz Idzik. Podczas nabożeństwa w świątyni były obecne poczty sztandarowe placówek PUL z: Wołomina Kutna, Płocka i Ciechanowa. Następnie pododdziały honorowe szkół poprowadziły bohaterów dnia na oficjalną część obchodów na Plac 3 Maja, gdzie nastąpiło Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP na maszt, a następnie dowódcy pododdziałów złożyli meldunki o gotowości do uroczystości Panu ppłk Mariuszowi Powierży. Kolejnym punktem obchodów były przemówienia gospodarzy i zaproszonych gości. Głos zabrali: Prezes Zarządu PUL p. Paweł Kaczyński, Burmistrz Wołomina p. Elżbieta Radwan oraz Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego p. Adam Łossan.

W Uroczystości wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy Wołomina, rodzice, wychowawcy i goście, wśród nich oficerowie służb mundurowych: Przedstawiciele Dowództwa Garnizonu Warszawa, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie insp. dr Marek Ujazda, radca Biura Historii i Tradycji Policji KGP podinsp. Robert Horosz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie mł. bryg. Andrzej Wysocki, Przedstawiciele związków Kombatanckich, Stowarzyszeń i Fundacji współpracujących ze szkołami PUL. Uroczysta zbiórka, zgodnie z ceremoniałem wojskowym i regulaminem musztry, zakończyła się defiladą przy dźwiękach „Warszawianki”.

Drugą część obchodów stanowiły spektakularne pokazy wyszkolenia sportowo-obronnego, które przygotowali gospodarze uroczystości I LO PUL 111. Eskadry Myśliwskiej pod kierunkiem p. Adama Drajkowskiego. Uczestnicy uroczystości i mieszkańcy Wołomina mogli podziwiać widowisko pełne popisów sprawnościowych, wybuchów i dymu. Zainteresowaniem widzów cieszyła się zwłaszcza wyreżyserowana brawurowa akcja służb mundurowych, które uniemożliwiły kradzież pieniędzy z bankomatu i ujęły sprawców rozboju. Tradycyjnie obchody zakończyły się poczęstunkiem wojskową grochówką i domowym ciastem. Uroczystości te stanowiły ogromne przeżycie nie tylko dla uczniów klas pierwszych I LO PUL, ale także dla całej szkoły, a nawet Wołomina.

Źródło: I LO PUL w Wołominie (facebook)

  • ślubowanie
  • przemówienie
  • ślubowanie
Powrót na górę strony
Polska Policja