Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Top News

Maria Czernek – Ambasadorka Pamięci o Policji Państwowej

Minister Jarosław Zieliński uhonorował Marię Czernek, wdowę po policjancie Policji Państwowej II RP st. post. Janie Borkowskim odznaczając ją Złotym Medalem za Zasługi dla Policji. W uroczystości wzięli udział Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk i nadinsp. Jan Lach.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KGP a IPN

21 lutego br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Sygnowali je: dr Jarosław Szarek – Prezes IPN oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji. Jak podkreślił Komendant Główny Policji podpisane porozumienie „otwiera nowe kierunki współpracy w budowaniu pamięci o przeszłości i tożsamości formacji na przyszłość".

Porozumienie o współpracy

W siedzibie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej KGP przy ul. Orkana podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji i Muzeum Wojska Polskiego. Sygnowali je: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz dr Adam Buława, w obecności : dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Andrzeja Sprychy, dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomira Krywko, dr Ewy Kowalskiej (MKiDN), prezesa Michała K. Wykowskiego (Rodzina Policyjna 1939 r.), prezesa Jarosława Olbrychowskiego (Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi) oraz nadkom. Zbigniewa Bartosiaka (BHiTP KGP).

Opłatek w Rodzinie Policyjnej 1939

Uroczystym wprowadzeniem sztandaru, przy dźwiękach marszu generalskiego , 8 grudnia br. w siedzibie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej KGP rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Przybyli na nie m.in. JE Józef Guzdek – Biskup Polowy WP, nadinsp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, dr Adam Buława - dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Sławomir Frączak – dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz płk Mirosław Demediuk – przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Powrót na górę strony