Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Top News

Noc Muzeów w Komendzie Głównej Policji

20 maja br. Komenda Główna Policji, w tym Nasze Biuro, już po raz czwarty brała udział w "Nocy Muzeów". Punktualnie o godz. 18.00 bramy komendy otworzyły się dla wszystkich. Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk przywitał gości i zaprosił do zwiedzania obiektu, który na co dzień jest niedostępny dla ogółu społeczeństwa.

SEMINARIUM NAUKOWE POLICJA – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

W siedzibie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej odbyło się seminarium naukowe POLICJA – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ, przygotowane przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Gościem honorowym debaty był minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak

Maria Czernek – Ambasadorka Pamięci o Policji Państwowej

Minister Jarosław Zieliński uhonorował Marię Czernek, wdowę po policjancie Policji Państwowej II RP st. post. Janie Borkowskim odznaczając ją Złotym Medalem za Zasługi dla Policji. W uroczystości wzięli udział Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk i nadinsp. Jan Lach.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KGP a IPN

21 lutego br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Sygnowali je: dr Jarosław Szarek – Prezes IPN oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji. Jak podkreślił Komendant Główny Policji podpisane porozumienie „otwiera nowe kierunki współpracy w budowaniu pamięci o przeszłości i tożsamości formacji na przyszłość".

Powrót na górę strony