Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Top News

Dzieje Policyjnego Święta

Policja Państwowa od początku narodzin w lipcu 1919 r. przykładała olbrzymią wagę do kultywowania bogatych tradycji swej formacji. Wśród różnych jej form szczególnym uznaniem zarówno kadry kierowniczej, jak i szeregowych funkcjonariuszy, cieszyły się rocznicowe święta korpusu.

„W służbie królowej polskich rzek”

22 czerwca 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o uczczeniu roku 2017 - Rokiem Rzeki Wisły. Nawiązując do tej inicjatywy, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP zaproponowało uczczenie „Roku Wisły” wystawą zatytułowaną „W służbie królowej polskich rzek”. Propozycja zyskała akceptację Komendanta Głównego Policji, wpisując się jako wydarzenie towarzyszące centralnym obchodom tegorocznego Święta Policji.

Hełm Policji Państwowej wz. 25

Zamysłem niniejszego tekstu było zebranie i podsumowanie dotychczasowych poszukiwań w zakresie tego, jakże pięknego przedmiotu, który jest charakterystyczny i mógłby zostać symbolem Policji. Z sylwetek policjantów oddziałów konnych w hełmie z czarnym grzebieniem emanuje duma i siła.

Noc Muzeów w Komendzie Głównej Policji

20 maja br. Komenda Główna Policji, w tym Nasze Biuro, już po raz czwarty brała udział w "Nocy Muzeów". Punktualnie o godz. 18.00 bramy komendy otworzyły się dla wszystkich. Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk przywitał gości i zaprosił do zwiedzania obiektu, który na co dzień jest niedostępny dla ogółu społeczeństwa.

Powrót na górę strony