Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Top News

Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939

W ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej organizowanych przez Komendę Główną Policji w Kuligowie na Mazowszu 24 sierpnia 2019 r. odbyło się widowisko historyczne przedstawiające rekonstrukcję militarną upamiętniającą waleczność polskich policjantów i polskich oddziałów w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Wydarzenie w Kuligowie patronatem medialnym objął miesięcznik "Policja 997".

Patron Honorowy Komendy Głównej Policji

W Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej jednego z najwybitniejszych funkcjonariuszy Policji Państwowej insp. dr Władysława Mariana Sobolewskiego. Nadanie imienia było jednym z najważniejszych elementów centralnych obchodów Święta Policji, które w tym roku odbywają się w setną rocznicę utworzenia Policji Państwowej.

Od Policji Państwowej do Policji - wystawa czasowa

Prezentowana w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP wystawa stanowi przegląd dziejów Policji Państwowej i Policji. Zgodnie z myślą przewodnią eksponowane zostały na niej przedmioty codziennej służby, umundurowanie i dokumenty. Ukazują one nie tylko obraz minionej i współczesnej służby ale także chlubne postawy wielu funkcjonariuszy. Jest ona hołdem dla wszystkich tych, którzy codzienną, sumienną służbą zapewniali porządek publiczny, a w szczególności tych, którzy za wyznawane wartości zapłacili cenę życia.

Od genezy Policji Państwowej do współczesnych wyzwań na ogólnopolskiej konferencji naukowej „100. rocznica powstania Policji Państwowej”

Dla uczczenia powołania Policji Państwowej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 11 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „100. Rocznica powstania Policji Państwowej”.

Aktualności

Powrót na górę strony
Polska Policja