Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Topniews

Uroczystości w 20. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje

Z okazji 20. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych z rozkazu Stalina ok. 5 tysięcy policjantów. W tych szczególnych uroczystościach uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki oraz przedstawiciele służb mundurowych, a także delegacje Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.“, przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, organów administracji rządowej oraz rodzin poległych funkcjonariuszy.

OTWARCIE WYSTAWY PT. „PAŃSTWOWY KORPUS BEZPIECZEŃSTWA – POLICJA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W DOKUMENTACH”.

Dziś na placu przed pałacem Staszica, o godzinie 11.00, została otwarta wystawa pt. „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach”. W uroczystości wzięli udział między innymi: Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, nadinsp. Tomasz Szymański zastępca Komendanta Głównego Policji oraz dr Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Wystawa Policja Kobieca

W tym roku w czasie policyjnego święta szczególnie honorowane są funkcjonariuszki policji bowiem w 2020 r. przypada 95. rocznica powołania Policji Kobiecej. Z tej okazji BEH-MP KGP przygotowało ekspozycję poświęconą początkom żeńskiej formacji w czasie międzywojnia.

Wystawa plenerowa „Na posterunku”

Dziś na ogrodzeniu budynku Komendy Głównej Policji od strony ul. Wielickiej została zamieszczona wystawa plenerowa pt. „Na posterunku” opowiadająca o pierwszych latach działalności Policji Państwowej i innych formacji bezpieczeństwa na ziemiach II Rzeczpospolitej.

Powrót na górę strony
Polska Policja