Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje kolejny raz zabrzmiał Dzwon Pamięci

Data publikacji 07.09.2016

W szesnastą rocznicę otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych z rozkazu Stalina ponad sześć tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej i Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Mirosław Cieślik - Chargé d'affaires a.i.,insp. dr Rafał Batkowski, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Daniel Głowacz, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, mł. insp. dr Marek Fałdowski - Komendant Miejski Policji w Siedlcach, Grzegorz Nems - przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, delegacja Straży Granicznej, a także oficerowie łącznikowi Policji w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi oraz w Ukrainie.

Rodziny pomordowanych funkcjonariuszy II RP reprezentowali: Teresa Bracka - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Michał Krzysztof Wykowski - prezes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i Jarosław Olbrychowski - prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi.

W mundurze historycznym polskiego policjanta uroczystość prowadził nadkom. Zbigniew Mariusz Bartosiak - zastępca naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu KGP. Na uroczystości przybyli również liczni przedstawiciele Polonii mieszkającej na terenie Federacji Rosyjskiej. Stronę rosyjską reprezentował gen. w stanie spoczynku Witold W. Zawadzki, przewodniczący Rejonu Kalinińskiego Obwodu Twerskiego, Michaił W. Wostruchin, Dyrektor Kompleksu Memorialnego „Miednoje” oraz Nadieżda F. Cariowa, zastępca dyrektora generalnego Muzeum Współczesnej Historii Rosji.

Uroczystości rozpoczęły się prawosławną modlitwą za ofiary represji stalinowskich na rosyjskiej części Memoriału Miednoje. Uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje rozpoczęła się od zapalenia znicza, uderzenia
w Dzwon Pamięci oraz wierszem Krzysztofa Cezarego Buszmana „Pieśń ciszy”. Mszę świętą w intencji pomordowanych celebrowali: ks. Bogdan Zagórski, kapelan KWP w Lublinie i ks. Marek Tacikowski proboszcz parafii katolickiej w Twerze. Po zakończonej mszy świętej został odczytany list Komendanta Głównego Policji.

…. Pielgrzymujemy do tego miejsca, nie tylko by czcić pamięć pomordowanych funkcjonariuszy
II Rzeczypospolitej, ale by dać świadectwo prawdzie historycznej, by wyrazić nasz szacunek do przeszłości,
do narodowego dziedzictwa i by móc powiedzieć, że Rzeczypospolita nigdy o Nich nie zapomniała… 

O dotrzymanej przysiędze, o pamięci, o bólu rodzin pomordowanych i o przebaczeniu padały słowa z ust zarówno ze strony polskiej, jak i przedstawicieli Rosjan. Po oficjalnych wystąpieniach zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Poświęceniem ziemi z miejsca spoczynku funkcjonariuszy II RP, minutą ciszy i uderzeniem w Dzwon Pamięci zakończyła się uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Następnie delegacja udała się do Tweru, gdzie pod tablicą umieszczoną na budynku byłej siedziby NKWD, w którym rozstrzelano polskich funkcjonariuszy, złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

Pielgrzymkę do Ziemi Twerskiej zakończyła tradycyjnie już wizyta w Parafii Przemienienia Pańskiego w Twerze. Za pielęgnowanie prawdy, miłości i przebaczenia Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki zostali wyróżnieni ks. Marek Tacikowski, proboszcz kościoła katolickiego w Twerze oraz były i obecny oficer łącznikowy Policji w Federacji Rosyjskiej.

żródło: policja.pl (BMWP KGP / pz)

  • błogosławieństwo
  • insp. Batkowski
  • składanie wieńców
  • mł. insp. Głowacz
  • zdjęcie delegacji
  • oddanie honorów przed tablicą pamiątkową
Powrót na górę strony
Polska Policja