Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

MSWiA ogłosiło konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej

Data publikacji 14.11.2016

Minister MSWiA Mariusz Błaszczak zaprasza osoby interesujące się historią i ubiegające się o tytuł licencjata, magistra czy doktora na polskich uczelniach do udziału w konkursie prac na temat polskiej Policji Państwowej w XX-leciu międzywojennym.

Posiadasz lub ubiegasz się o tytuł licencjata, magistra albo doktora na polskiej uczelni? Interesujesz się historią? Weź udział w ogłoszonym przez ministra Mariusza Błaszczaka konkursie prac na temat polskiej Policji Państwowej w XX-leciu międzywojennym. Do wygrania nagrody pieniężne.

- Jest to fascynujący temat, mimo że obejmuje on zaledwie dwie dekady – powiedział szef MSWiA zachęcając do udziału w konkursie. Jego celem jest nie tylko spopularyzowanie wiedzy o Policji Państwowej, ale również zachęcenie studentów do zainteresowania się pasjonującą historią polskich służb mundurowych.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Autorzy trzech najwyżej ocenionych otrzymają nagrody pieniężne:

za zajęcie pierwszego miejsca – 5 000 zł;
za zajęcie drugiego miejsca – 3000 zł;
za zajęcie trzeciego miejsca – 2000 zł.
Do konkursu można składać prace dyplomowe i rozprawy doktorskie, które uzyskały pozytywną ocenę pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 15 września 2017 r. Ostateczny termin składania prac to 30 września 2017 r. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do końca października 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Komunikacji Społecznej MSWiA pod adresem e-mail: juliusz.karpinski@mswia.gov.pl

Źródło: MSWiA

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15335,Konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-lub-rozprawe-doktorska-na-temat-polskiej-Po.html

Powrót na górę strony
Polska Policja