Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Data publikacji 16.11.2016

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: odbyła się konferencja naukowa pt. „Wywalcz Polsce wolność lub zgiń – Tobie Ojczyzno”, z okazji obchodzonego obecnie „Roku Cichociemnych”.

„Wywalcz Polsce wolność lub zgiń – Tobie Ojczyzno”, pod takim tytułem odbyła się w  dniu 15 listopada 2016 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie konferencja naukowa z racji ogłoszenia roku bieżącego, Rokiem Cichociemnych. 

W konferencji wzięli udział m. in. dr Agnieszka Polończyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gen. bryg. Jerzy Gut Dowódca Wojsk Specjalnych, ppłk Robert Kopacki pełniący obowiązki dowódcy Jednostki Wojskowej GROM, Krzysztof Musielak z Biura Historii i Tradycji Policji KGP, Bogdan Rowiński Prezes Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz Grzegorz Wydrowski z Fundacji Sprzymierzeni z GROM, profesorzy, wykładowcy w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studenci UJ oraz zaproszeni goście. 

Reprezentujący Biuro Historii i Tradycji Policji KGP - Krzysztof Musielak, w swoim wykładzie poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – Cichociemnym Żołnierzom Armii Krajowej, przybliżył uczestnikom konferencji sylwetki dziewięciu Cichociemnych, którzy w okresie II Rzeczypospolitej pełnili służbę w szeregach Policji Państwowej. Wykład wzbogacony został prezentacją multimedialną przygotowaną przez BHiTP KGP a przez cały czas trwania konferencji jej uczestnicy mogli zwiedzać wystawę poświęconą Cichociemnym – funkcjonariuszom Policji Państwowej również przygotowaną przez BHiTP KGP.

W dalszej części konferencji, a w rozwinięciu do tematu poświęconego funkcjonariuszom Policji Państwowej – Cichociemnym Żołnierzom Armii Krajowej, Krzysztof Musielak z BHiTP KGP przedstawił jej uczestnikom historię Policji Państwowej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii budowania etosu tej formacji w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Omówiona też została kwestia umundurowanie i wyposażenie funkcjonariusza Policji Państwowej z tego okresu na podstawie umundurowania historycznego prezentowanego przez prelegenta w trakcie wykładu. Wystąpienie zakończyło przedstawienie wojennych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej, której towarzyszyła prezentacja przygotowana przez BHiTP KGP.

  • Cichociemni Żołnierze AK na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Powrót na górę strony
Polska Policja