Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Wspólnie o historii Policji Państwowej.

Data publikacji 30.11.2016

29 listopada 2016 roku w budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji zorganizowało spotkanie z prezesami i przedstawicielami stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939 r. z Warszawy, Łodzi i Katowic oraz przedstawicielami instytucji państwowych, które realizują zadania w obszarze upamiętniania i propagowania historii.

Instytucje państwowe reprezentowali przedstawiciele z Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego Oddział Muzeum Katyńskie.
Celem spotkania było między innymi omówienie zasad i zakresu współpracy oraz określenie wspólnych kierunków działania dotyczących propagowania historii Policji oraz upamiętniania historycznych wydarzeń, miejsc i postaci związanych z Policją Państwową.
Ponadto ustalono, że spotkania będą odbywały się cyklicznie i w zależności od potrzeb czy też zaistniałych sytuacji zapraszani będą przedstawiciele z innych instytucji rządowych oraz pozarządowych. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało w lutym 2017 roku.
Powrót na górę strony
Polska Policja