Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Konferencja naukowa „Policja Polska »granatowa« w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945".

Data publikacji 07.12.2016

6 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbyła się konferencja naukowa: Policja Polska „granatowa” w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Patronatem honorowym konferencję objął Komendant Główny Policji.

W dniu 6 grudnia 2016 roku pracownicy Biura Historii i Tradycji Policji KGP  wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Policja Polska "granatowa" w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945.  Kom. Krzysztof Musielak z  BHiTP KGP wystąpił z  wykładem pt. Funkcjonariusze Polskiej Policji Generalnego Gubernatorstwa w służbie Polskiego Państwa Podziemnego na Podhalu w latach 1939-1945, wzbogaconym prezentacja multimedialną zawierającą szereg niepublikowanych dotąd zdjęć dotyczących omawianej problematyki.

Zasadniczym celem konferencji było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu historiografii Polskiej Policji Państwowej Generalnego Gubernatorstwa oraz wypracowanie wniosków, które posłużą do opracowania publikacji naukowej w tym obszarze.

Organizatorami byli: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronatem honorowym konferencję objął Komendant Główny Policji.

  • Otwarcie Konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Wystawa
  • Wystąpienie Krzysztofa Musielaka
  • wystąpienie Krzysztofa Musielaka
  • Uczestnicy konferencji
Powrót na górę strony
Polska Policja