Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie z udziałem Biura Historii i Tradycji Policji KGP

Data publikacji 02.03.2017

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Uroczystości w Gostyninie rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą poświęconą żołnierzowi Armii Krajowej ppor. Henrykowi Jóźwiakowi ps. „Groźny”, poległemu w potyczce z oddziałem UB. Tablicę tę odsłonięto pod koniec ubiegłego roku na budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

1 marca  br. w Gostyninie (woj. mazowieckie) uroczyście obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - polskie święto państwowe poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13 od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą poświęconą żołnierzowi Armii Krajowej ppor. Henrykowi Jóźwiakowi ps. „Groźny”, poległemu 1 grudnia 1946 r. we wsi Golonka pod Gąbinem w potyczce z grupą operacyjną UB. Tablicę tę odsłonięto 3 grudnia ubiegłego roku na budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Patriotyczną uroczystość kontynuowano po południu w Miejskim Centrum Kultury. W programie znalazł się m.in. koncert z udziałem uczniów, absolwentów i nauczycieli Miejskiej Szkoły Muzycznej oraz pokaz filmu Historia o Was już nie milczy. Wyklęci – Ziemia Gostynińska.

Z dużym zainteresowaniem przybyłych spotkała się wystawa poświęcona funkcjonariuszom Policji Państwowej – Cichociemnym Żołnierzom AK, przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Komentarz historyczny do niej przedstawił nadkom. Zbigniew Bartosiak, p.o. dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Przybliżył w nim nie tylko sylwetki Cichociemnych – przedwojennych policjantów, ale również podkreślił bohaterskie postawy funkcjonariuszy Policji Państwowej z Gostynina wobec hitlerowskich i sowieckich najeźdźców.

Wystąpienie dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP Zbigniewa Bartosiaka oraz przygotowanie okolicznościowej  wystawy odbyło się na zaproszenie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, pani Katarzyny Leśniewskiej.

J.Pac.

  • obchody
  • obchody
  • obchody
Powrót na górę strony
Polska Policja