Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Mianowanie na stopień kadeta

Data publikacji 07.03.2017

Policyjne Centrum Edukacji Społecznej gościło kadetów, uczniów z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. Okazją było wręczenie aktów mianowania na kolejny stopień kadeta klasy o profilu policyjnym.

7 marca br. Policyjne Centrum Edukacji Społecznej gościło kadetów, uczniów z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. Okazją było wręczenie aktów mianowania na kolejny stopień kadeta klasy o profilu policyjnym. Warto podkreślić, że dla uczniów i nauczycieli z Czerwińska było to wydarzenie historyczne, bowiem ceremonia ta odbyła się po raz pierwszy poza murami szkoły, do tego w obiekcie Komendy Głównej Policji. Uczestnikami jej byli m.in.: dyrektor szkoły Renata Kozakiewicz, p.o. dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP kom. Krzysztof Musielak, mł. insp. Jarosław Brzozowski - komendant powiatowy Policji w Płońsku, sprawujący patronat nad czerwińską placówką, nadkom. Zbigniew Bartosiak, naczelnik Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego KGP, oraz Karolina Kolbuszewska z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Punktualnie o godz. 11, na sygnał prowadzącego uroczystość podinsp. Grzegorza Osińskiego z KPP w Płońsku, wprowadzono na salę sztandar szkoły. Po odegraniu hymnu państwowego odczytano  postanowienie dyrektora szkoły o mianowaniu uczniów (kadetów) na kolejne stopnie. Wręczenia aktu mianowania dokonała dyr. Renata Kozakiewicz wspólnie z kom. Krzysztofem Musielakiem, p.o. dyrektora BHiTP KGP. Zaszczytu tego dostąpiło 39 wyróżniających się uczniów (dziewcząt i chłopców) z klas I-III, otrzymując stopnie kadeta, starszego kadeta, przodownika i starszego przodownika.

Gratulacje i życzenia sukcesów w nauce oraz szukania swej przyszłości zawodowej w szeregach Policji złożyli mianowanym kadetom podinsp. Grzegorz Osiński i kom. Krzysztof Musielak.

W dalszej części uroczystości kadeci oraz towarzyszący im rodzice i pedagodzy mieli okazję obejrzeć film dokumentalny poświęcony kompanii honorowej KSP „Szacunek dla symboli”, wysłuchać prelekcji nadkom. Zbigniewa Bartosiaka pt. „Mundur zobowiązuje” oraz podziwiać pokaz musztry z karabinkiem SKS i szablą w wykonaniu dwóch policjantów z kompanii honorowej KSP.

J.Pac.

  • uroczystość klas "policyjnych"
  • kadeci
  • meldunek składany Dyrektor szkoły
  • sztandar
  • nominacja, gratuluje Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP
  • Gratulacje w trakcie nominacji
Powrót na górę strony
Polska Policja