Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

"Marsz Cieni- Pamiętamy: Charków, Katyń, Miednoje”

Data publikacji 10.03.2017

W hołdzie funkcjonariuszom zamordowanym przez NKWD w 1940 r. włocławscy policjanci, z inicjatywy Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji, zorganizowali „Marsz Cieni-Pamiętamy: Charków, Katyń,Miednoje”. To wyraz pamięci i szacunku dla osób, które oddanie służyły ojczyźnie.

5 marca 1940r. Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Partii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wydał wyrok śmierci na polskich jeńców wojennych. W konsekwencji tej decyzji wiosną 1940r. w Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach i innych nieujawnionych jeszcze miejscach wymordowano prawie 22 tysiące polskich jeńców wojennych. Stanowili oni elitę intelektualną RP. Byli to przede wszystkim wojskowi, funkcjonariusze Policji Państwowej, ale również duchowni, nauczyciele, lekarze, pracownicy administracji państwowej.

Nawiązując do tych wydarzeń Komenda Miejska Policji we Włocławku z inicjatywy Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji, Muzeum Katyńskiego i Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. oddając hołd poległym zorganizowała „Marsz Cieni-Pamiętamy:Charków, Katyń, Miednoje”. Zaproszeni goście, w tym delegacja Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji reprezentanci szkół mundurowych uczestniczyli najpierw we Mszy Św., którą celebrował ks. kapelan włocławskich mundurowych Sebastian Osiński.

Następnie uczestniczące w uroczystościach delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia. W imieniu Komendanta Głównego Policji wiązankę złożyli: Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP, kom. Krzysztof Musielak i Naczelnik Wydziału Ceremoniału i Orkiestr Policyjnych Gabinetu KGP, nadkom Zbigniew Bartosiak.

Kolejną część uroczystości stanowił wspomniany „Marsz Cieni”. Uczestnicy w ciszy, w zadumie ulicami miasta przeszli do Teatru Impresaryjnego, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Gospodarz przedsięwzięcia Komendant Miejski Policji we Włocławku insp.Marcin Zaleśkiewicz serdecznie przywitał wszystkich gości, dziękując jednocześnie za wspólne wspomnienie poległych funkcjonariuszy.

Niezwykle ważnym elementem uroczystości był również fakt przygotowania przez młodzież spektaklu teatralnego promującego kwestię szacunku do munduru i służby dla Ojczyzny. Uczniowie Gimnazjum nr 4 im.Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Konopnickiej we Włocławku, pod kierunkiem Dyrektora Teatru Impresaryjnego p.Jana Polaka oraz pedagog z Gim.nr 4 p.Agaty Wiśniewskiej, przygotowali widowisko teatralne pt.”Mundur.” Cieszy fakt, że młodzi ludzie pamiętają i chcą przekazywać wartości reprezentowane przez przeszłe pokolenia swoim kolegom, koleżankom.

Uczestnicy uroczystości mieli również okazję obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą ekshumacji ciał pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej, których zbiorowe mogiły odkryto w Miednoje. Autorem zdjęć jest p. Aleksander Załęski. 

Pamięć o osobach, które oddanie służyły ojczyźnie niech trwa wiecznie. Włocławscy policjanci stali się częścią tej historii.

Źródło: KMP Włocławek

foto: Aleksander Załęski

  • wieńce przed tablicą pamiątkową
  • poczet sztandarowy
  • przemarsz ulicami Włocławka
  • wystawa fotografii Aleksandra Załęskiego
  • goście w teatrze
  • odczyt Prezesa Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939"
Powrót na górę strony
Polska Policja