Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Spotkanie z młodzieżą z Radoryża

Data publikacji 15.03.2017

Policyjne Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Orkana 14 w Warszawie odwiedziła młodzież wraz z opiekunami z Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

14 marca 2017 roku Policyjne Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Orkana 14  w Warszawie odwiedziła młodzież wraz z opiekunami z Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.  Po przywitaniu gości kom. Krzysztof Musielak p.o. Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP zapoznał z głównymi celami powstania i ideą funkcjonowania BHiTP KGP, jakimi są upowszechnianie historii i tradycji Policji, propagowanie postaw prospołecznych, patriotycznych i etosu służby.  Uczniowie I i II klasy o profilu policyjnym mieli okazję obejrzeć prezentację i wysłuchać prelekcji dotyczącej zagrożeń związanych z użytkowaniem internetu, którą wygłosił podinsp. Mariusz Lenczewski Zastępca Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.                                                                       

O powstaniu i historii Policji Państwowej, a także zbrodni ludobójstwa dokonanej w 1940 r. przez NKWD na funkcjonariuszach pozostających w służbie czynnej i w stanie spoczynku opowiedzieli pracownicy BHiTP KGP. Uzupełnieniem były filmy: „Miednoje 1940”, „Czekałam jak Penelopa” oraz „Policja Państwowa we wschodnich okręgach II RP”.

Następnie uczniowie obejrzeli wystawę „Policja Państwowa 1919 – 1939”, przedstawiającą główne elementy historii formacji – sylwetki Komendantów Głównych Policji Państwowej, zasłużonych funkcjonariuszy, umundurowanie, pełnienie służby oraz rolę kapelanów policyjnych czy Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, która powstała we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym.                                                                

Na koniec spotkania w gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej wykonano pamiątkowe zdjęcie.                                                 

Źródło:  Biuro Historii i Tradycji Policji KGP/IW

  • spotkanie z Dyrektorem biura
  • wystawa
  • młodzież na wystawie
  • wystawa
  • spotkanie na wystawie
  • prelekcja z zakresu cyberprzestępczości
Powrót na górę strony
Polska Policja