Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Licealiści w Biurze Historii

Data publikacji 20.03.2017

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w którym realizowany jest autorski program nauczania dla klas policyjnych gościli w obiekcie Biura Historii i Tradycji Policji KGP przy ul Orkana.

20 marca 2017 roku do Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przybyli z wizytą uczniowie I klasy LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w którym realizowany jest autorski program nauczania dla klas policyjnych, obejmujący wiedzę z zakresu służb mundurowych, prawa, psychologii, historii Policji oraz podstaw prawnych jej funkcjonowania.

Plan spotkania objął zagadnienia z zakresu edukacji społecznej i historii powstania Policji Państwowej. Podinsp. Mariusz Lenczewski Zastępca Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP omawiając zagrożenia związane z użytkowaniem internetu, zwrócił uwagę młodzieży na powszechny fonoholizm.

O powstaniu Policji Państwowej i jej roli w odbudowie państwa polskiego opowiedział kom. Krzysztof Musielak p.o. Dyrektora BHiTP KGP, podczas oprowadzania po wystawie zatytułowanej „Policja Państwowa u progu niepodległości”. Początki policji kobiecej, wymagania jakie stawiano kandydatkom przed wstąpieniem do służby, oraz zalety kobiecego umundurowania omówiła asp. Izabela Wójciak.     

Spotkanie zakończyła pamiątkowa fotografia w gabinecie Komendanta  Głównego Policji Państwowej.

IW

  • prelekcja dyrektora biura
  • uczestnicy na wystawie
  • wpis do księgi pamiątkowej
  • prelekcja
  • uczniowie w gabinecie z epoki
  • pamiątkowe zdjęcie grupowe
Powrót na górę strony
Polska Policja