Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Gala konkursu plastycznego „Stok nie jest dla bałwanów”

Data publikacji 22.03.2017

W pierwszy dzień wiosny w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie miała miejsce gala wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Konkurs stanowił jedną z odsłon ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej pod nazwą „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, która została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, została zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, której celem była poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach, a także upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Partnerami kampanii byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Organizacja Turystyczna oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Komendzie Głównej Policji.

Część projektu adresowana do dorosłych odbiorców przebiegała pod hasłem „Odpowiedzialni na stoku”, z kolei  odsłona adresowana do dzieci i młodzieży przebiegała pod hasłem „Stok nie jest dla bałwanów”. Właśnie w ramach tej części kampanii Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wraz ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego zorganizowało konkurs plastyczny na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS. Przedsięwzięcie adresowane do osób urodzonych w roku 2001 lub później, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło bowiem udział 4.865 osób, a do Komendy Głównej Policji wpłynęło 5089 prac.

Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wyłoniono 13 laureatów konkursu w trzech grupach wiekowych, którym przyznano 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień. Wśród zwycięzców znaleźli się:

Najstarsza grupa wiekowa (data urodzenia 2001-2005)

NAGRODA GŁÓWNA: Paulina Kucharska, Koluszki

WYRÓŻNIENIA: Jakub Król, Skierniewice

                           Szymon Rutkowski, Kańkowo

                           Wiktoria Trzop, Jachówka

 

Środkowa grupa wiekowa (data urodzenia 2006-2008)

NAGRODA GŁÓWNA: Natalia Hełmecka, Stary Wiśnicz

WYRÓŻNIENIA: Maja Baranowska, Sejny

                           Maciej Bazan, Malawa

                           Oliwia Bednarczyk, Wejdo

                           Krzysztof Stasiak, Bogdanów

 

Najmłodsza grupa wiekowa (data urodzenia 2009 i później)

NAGRODA GŁÓWNA: Angelika Klimańska, Celestynów

WYRÓŻNIENIA: Pola Dobrowolska, Warszawa

                            Kinga Elżbieciak, Stryszawa

                            Szymon Kryszczuk, Adelin

 

Jednocześnie na wniosek jury, Departament Komunikacji Społecznej MSWiA postanowił przyznać trzy wyróżnienia pozakonkursowe. Laureatami wyróżnień specjalnych zostali:

 

Nikola Czyżycka, Nowy Sącz

Zuzanna Kozłowska, Brzeg

Jagoda Stelmach, Katowice

 

Gala wręczenia nagród, upominków i dyplomów laureatom konkursu miała miejsce w dniu  21 marca br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP. W uroczystości, obok laureatów i ich rodzin, uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajnej, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA Tomasz Deptuła, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej GIODO Piotr Drobek, Wiceprezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Jacek Żaba wraz z członkami zarządu dr Markiem Palikiem i Maciejem Kwiatkowskim, Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz oraz Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP kom. Krzysztof Musielak.

Nagrody i upominki dla laureatów ufundowali: Komendant Główny Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017, Polski Związek Narciarski oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Gośćmi honorowymi gali byli podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim. Przebieg uroczystości uświetnił pokaz chwytów karabinkiem SKS zaprezentowany przez funkcjonariuszy Kompanii Reprezentacyjnej Policji.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego „Stok nie jest dla bałwanów”!

źródło: Biuro Prewencji KGP/ mw

foto: Policja 997

Powrót na górę strony
Polska Policja