Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Uczniowie z Wyszkowa w Naszym Biurze

Data publikacji 22.03.2017

22 marca 2017 roku Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji odwiedzili uczniowie klas o profilu policyjnym IV Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie.

W przededniu uroczystości upamiętniających zbrodnię katyńską zaprezentowano  młodzieży wystawę i fotografie autorstwa Aleksandra Załęskiego, obrazujące prace ekshumacyjne prowadzone w Miednoje. Obecnie znajduje się tam Polski Cmentarz Wojenny, na którym spoczywają funkcjonariusze Policji Państwowej, zamordowani na przełomie kwietnia i maja 1940 roku przez NKWD. Uzupełnieniem ekspozycji był pokaz filmów edukacyjnych pt.: „Miednoje 1940”, „Czekałam jak Penelopa” oraz „Policja Państwowa    we wschodnich okręgach II RP”.

 Podczas spotkania omówiono organizację i historię Policji Państwowej. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się kilku ciekawostek o  komendantach głównych PP, zasłużonych dla formacji funkcjonariuszach, kapelanach, szczegółach umundurowania oraz specyfice służby policyjnej, związanej z obowiązkiem podporządkowania się dyscyplinie służbowej i wykonania rozkazu przełożonych.

Wizyta zakończyła się na dziedzińcu Komendy Głównej Policji, gdzie znajduje obelisk poświęcony poległym policjantom, przed którym corocznie, w kwietniu, odbywają się uroczystości upamiętniające pomordowanych na Wschodzie funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Źródło: Biuro Historii i Tradycji Policji KGP/IW

  • dyrektor podczas prelekcji
  • słuchacze
  • wpis do księgi pamiątkowej
  • dyrektor przy mundurze funkcjonariuszki II RP
  • prelekcja
  • spotkanie z młodzieżą
Powrót na górę strony
Polska Policja