Aktualności

HISTORIA BLISKO NAS

Data publikacji 27.04.2017

27 kwietnia br. w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP gościła grupa uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych z Pruszkowa koło Warszawy wraz ze swymi opiekunami, nauczycielami: Małgorzatą Włodek oraz Adamem Zwierzchowskim. Okazją była inauguracja programu spotkań edukacyjnych przygotowanych przez BHiTP KGP dla młodzieży szkolnej w ramach cyklu „Historia blisko nas”, wchodzącego w zakres wychowania patriotycznego i budowania etosu służby Państwu i Narodowi.

W spotkaniu, które prowadził kom. Krzysztof Musielak, p.o. dyrektora Biura, wzięli udział: Wojciech Cygański, który jako 15-letni harcerz brał udział w Powstaniu Warszawskim, walcząc w oddziale „Podkowy”, dowodzonym przez „Cichociemnego” – Bolesława Kontryma ps. Żmudzin. Przybliżył młodzieży sylwetkę swego bohaterskiego dowódcy, aresztowanego przez UB w październiku 1948 roku i po czterech latach przetrzymywania i poddawania bestialskim torturom, zamordowanego 2 stycznia 1953 roku. Relację W. Cygańskiego ilustrował film dokumentalny poświęcony „Cichociemnym” i Powstaniu Warszawskiemu.

Drugim z prelegentów był Andrzej Ostrowski, siostrzeniec bohaterskiego rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda Pileckiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierza Armii Krajowej, który dobrowolnie dał się Niemcom aresztować, aby – zgodnie z ustalonym planem konspiracyjnym – trafić do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przesyłał stamtąd meldunki o eksterminacji przetrzymywanych tam więźniów. Po wykonaniu swego zadania, uciekł z obozu i dalej działał w konspiracji. Po wojnie został skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Zabito go w 1948 roku w niewiadomym miejscu. Trwają poszukiwania jego szczątków.

Andrzej Ostrowski opowiedział młodzieży o swych bardzo dobrych relacjach ze swym wujem, przyjaźni z jego synem Andrzejem i rodziną Pileckich. Osobistym wspomnieniom prelegenta towarzyszył fabularyzowany dokument o Żołnierzach Niezłomnych.

Z dużym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali także dziejów polskiego więziennictwa z lat 1919-1945. Barwnie opowiedział o nich emerytowany kapitan Służby Więziennej Włodzimierz St. Orlikowski, prezes zarządu Fundacji pn. „Historia Zza Krat – Ocalić od zapomnienia”.

Spotkanie młodzieży z autentycznymi świadkami historii było prawdziwą lekcją patriotycznego wychowania. Uczniowie nie ukrywali swych przeżyć. Poruszeni usłyszanymi relacjami, zaprosili prelegentów do swych szkół na dalszy ciąg wspomnień.

 

BHiTP KGP 

Powrót na górę strony