Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Upamiętnienie ostatniego komendanta posterunku Policji Państwowej w Karsinie

Data publikacji 04.05.2017

Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie i wójt gminy Karsin uczestniczyli w odsłonięciu tablicy w Karsinie, upamiętniającej przodownika Józefa Saneckiego, ostatniego przedwojennego komendanta Policji Państwowej w Karsinie, który został zamordowany w kwietniu 1940 r. w Miednoje. W uroczystości wzięli udział: insp. Krzysztof Kozelan I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, kom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz kompania honorowa Policji i zaproszeni goście.

Komendant Policji Państwowej w Karsinie, przodownik Józef Sanecki, zajmował to stanowisko od lutego 1934 r. aż do wybuchu wojny. W trakcie kampanii wrześniowej trafił do sowieckiej niewoli, gdzie 7 kwietnia 1940 r. znalazł się na liście NKWD i został zamordowany w Miednoje. Warto wspomnieć, że przod. Józef Sanecki urodził się w marcu 1900 roku w Wolicy. W latach 1919-1922 był w Wojsku Polskim, gdzie zasłużył się w wojnie z Bolszewikami.

Dziś, 2 maja 2017 r. policjanci uczcili pamięć zamordowanego kolegi. Najpierw wszyscy udali się do kościoła w Karsinie, gdzie odbyła się msza św. upamiętniająca zamordowanego przod. Józefa Saneckiego. Następnie miał miejsce uroczysty przemarsz ul. Długą do Posterunku Policji w Karsinie, gdzie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan, Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie insp. Marcin Piotrzkowski oraz wójt gminy Karsin Roman Brunke dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej i złożyli kwiaty. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Komendanta Głównego Policji, z Dyrektorem Biura Historii i Tradycji Policji kom. Krzysztofem Musielakiem na czele.

Tablicę poświęcił kapelan kościerskiej policji, prałat Marian Szczepiński. Były też wystąpienia zaproszonych gości, przedstawicieli samorządów całego powiatu kościerskiego, senatorów RP Waldemara Bonkowskiego i Sławomira Rybickiego, posłów na Sejm Stanisława Lamczyka, Małgorzaty Zwiercan.

źródło: KWP Gdańsk

  • przed pamiątkową tablicą
  • uroczystości przed posterunkiem
  • uroczystości
  • przemówienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
  • przemarsz kompanii honorowej
  • posterunek honorowy przed tablicą
Powrót na górę strony
Polska Policja