Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Doroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin

21 maja br. W Warszawie odbył się „Doroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin”, który zbiegł się także z jubileuszem 60-lecia działalności.

Do udziału w tych uroczystościach zaproszono Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie, które reprezentował p.o. Dyrektora Biura – kom. Krzysztof Musielak. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Jan Józef Kasprzyk – p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr Bogdan Rowiński – Prezes Fundacji im Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz płk Mariusz Pawluk – Dowódca Jednostki Wojskowej GROM.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 od złożenia kwiatów pod pomnikiem Cichociemnych przy ul. Matejki i brali w nich udział licznie przybyłe delegacje parlamentarne, samorządowe a także kombatanckie. Następnie kwiaty złożono także pod pomnikiem I. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

O godz. 12.00 miała miejsce Msza Święta w Kościele p.w. Św. Jacka w Warszawie odprawiona w intencji Cichociemnych i żołnierzy z Jednostki Wojskowej GROM, po czym uczestnicy Zjazdu Cichociemnych i goście wzięli udział w uroczystym spotkaniu na Zamku Królewskim w Warszawie w Arkadach Kubickiego.

W spotkaniu uczestniczył ostatni żyjący Cichociemny, kpt. Aleksander Tarnawski, mieszkaniec Gliwic.

Uroczystości zakończyły się zasadzeniem pamiątkowego dębu w Alei Drzew Pamięci przy Grobie Nieznanego Żołnierza poświęconego płk Józefowi Hartmanowi ps. Sławek, w której wzięło udział wielu znamienitych gości na czele z panią Anną Anders, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, panią Hanną Gronkiewicz-Waltz, prezydentem miasta stołecznego Warszawy, panem Andrzej Melakiem, prezesem Komitetu Katyńskiego i posłem na Sejm oraz dr Bogdanem Rowińskim, Prezesem Fundacji Cichociemnych.

  • rozmowa z dziennikarzem
  • jubilat z dyrektorem BHiTP
  • podpisywanie książki
  • tort okolicznościowy
Powrót na górę strony
Polska Policja