Aktualności

Wizyta szkoły w Pabianicach

Data publikacji 26.01.2018

26 stycznia 2018 r. Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach wraz z opiekunami oraz funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach na czele z Panem nadkom. Mariuszem Siejką I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach. Przybyłych gości powitał nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Pierwszym punktem wizyty było zapoznanie gości z wystawą poświęconą funkcjonariuszkom Policji Państwowej. Przedstawiona została historia powstania i rozwoju kobiecych oddziałów Policji Państwowej, a także główne zadania, które były przed nimi stawiane.  Uczestnicy spotkania zapoznali się ze zbiorami historycznymi dotyczącymi służby kobiet w Policji, a także z umundurowaniem,

w którym pełniły służbę policjantki w dwudziestoleciu międzywojennym. Uzupełnieniem tej części była prezentacja filmu, zrealizowanego przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP pt. „Kobiety w Policji”.

Interesującym dodatkiem do spotkania była wizyta w zrekonstruowanym gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej, którego otwarcia dokonał Pan nadkom. Mariusz Siejka. Każdy mógł, chociaż przez chwilę poczuć się, jak dowódca najważniejsze formacji i zasiąść przy zabytkowym biurku. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa poświęcona technice kryminalistycznej. Oprócz pozorowanego miejsca zbrodni z zabezpieczonymi śladami, można obejrzeć m.in. skrzyneczkę funkcjonariusza policji śledczej i porównać jej gabaryty oraz wyposażenie
do używanej współcześnie walizki techników kryminalnych.

Niespodzianką dla uczestników było spotkanie z Panią Ireną Zając – Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która opowiedziała o historii i działalności fundacji. Wyświetlone zostały również filmy, w których zaprezentowana została praca fundacji, a także wspomnienia i historie wdów i sierot – podopiecznych fundacji.

BHiTP/EMD

  • Powitanie w siedzibie biura
  • prelekcja
  • zwiedzanie wystawy
  • oględziny
  • zwiedzanie wystawy
  • prelekcja p. Ireny Zając
Powrót na górę strony