Aktualności

W hołdzie Bohaterom Niepodległej

Data publikacji 22.05.2018

„Katyń...ocalić od zapomnienia”, to społeczny program, realizowany od 2008 r., w ramach apelu śp. o. Józefa Jońca SCHp, prezesa Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, zakładający uczczenie Bohaterów Zbrodni Katyńskiej - oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, elity intelektualnej II RP - nauczycieli, prawników, urzędników administracji i zagwarantowanie im zbiorowej chwały, poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci.

Do programu tego, w czerwcu 2017 r. przystąpiła Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie pod Lublinem i uzyskawszy Certyfikat Dębu Pamięci, od września rozpoczęła przygotowania do uczczenia pamięci aspiranta Policji Państwowej Jana Jarzyny, zamordowanego wiosną 1940 r., spoczywającego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. W realizacji projektu, czynny udział brała wnuczka Bohatera, pani Elżbietą Jarzyna, która przekazała szkole cenne dokumenty rodzinne, wiązane ze jego służbą w Policji. Natomiast w realizację zaplanowanych działań ujętych w projekt edukacyjny „ W hołdzie Bohaterom Niepodległej”, włączona zostałacała społeczność szkoły, ale także jej absolwenci, rodzice uczniów i mieszkańcy gminy Jastków, pracując w sekcjach: informatycznej, historycznej, literackiej, recytatorskiej, teatralnej, plastycznej, muzycznej i turystyczno-krajoznawczej. Wszystkie te działania zmierzały ku zapoznaniu uczniów trudnym zagadnieniem Zbrodni Katyńskiej oraz przybliżeniu drogi życiowej i służbowej aspiranta Jana Jarzyny. W kwietniu , w ramach Tygodnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, młodzież obejrzała film „Katyń”, odwiedziła Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Muzeum Katyńskie.

Zwieńczeniem podjętego przez Szkołę procesu edukacyjnego była podniosła Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. Stało się to 21 maja w asyście przedstawicieli władz Lublina, władz samorządowych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Wychowania, Komendanta Wojewódzkiego i  Miejskiego Policji w Lublinie,  prezesa Stowarzyszenia Parafiada, dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP, prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku,  przy asyście Pocztów Sztandarowych,
w oprawie muzycznej Orkiestry Reprezentacyjnej KGP.

Uroczystość tą poprzedziły odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci aspiranta Policji Państwowej Jana Jarzyny w budynku szkoły a następnie część artystyczna podczas której uczniowie i nauczyciele szkoły przedstawili widowisko słowno-muzyczne
o losach aspiranta Jana Jarzyny.

W ogrodzie Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie wyrósł Dąb Pamięci aspiranta Jana Jarzyny, strażnik wiedzy na temat świadomości, kim jako Naród jesteśmy, i jak drogo przyszło nam za naszą niepodległość płacić. 

Źródło: BHiTP KGP

Powrót na górę strony