Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

100-lecie Niepodległości 1918-2018. Bezpieczeństwo, spokój i prządek publiczny - Policja Śląska 1922 - 1939

Data publikacji 26.06.2018

22 czerwca 2018 roku w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach z okazji 96. rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski oraz utworzenia Policji Województwa Śląskiego nastąpiło uroczyste otwarcie czasowej wystawy historycznej pt.: „Bezpieczeństwo, spokój i prządek publiczny - Policja Śląska 1922 - 1939”.

Na zaproszenie Dyrektor Muzeum Pani Haliny Biedy w otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na czele z Prezes Stowarzyszenia Teresą Bracką.

Ponadto wśród zaproszonych gości byli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wiceprezydent Miasta Świętochłowic Stanisław Korman, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak, Komendanci Miejscy Policji z Bytomia, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śl., Piekar Śl. oraz mieszkańcy Świętochłowic.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach przy współpracy Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” .

Na ekspozycji można zobaczyć fotografie, dokumenty, umundurowanie i uzbrojenie oraz wyposażenie funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego II Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadawane im ordery, odznaczenia oraz odznaki pamiątkowe.

Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z autorami albumu „Policja Województwa Śląskiego w fotografii 1922-1939”, których reprezentował nadkom. Krzysztof Musielak.

Nadkom. Krzysztof Musielak opowiedział o kulisach powstania albumu, dobrze zdjęć oraz bardzo skomplikowanym procesie renowacji poszczególnych starych fotografii, który przeprowadzony został przez podinsp. Lesława Sztangreta z Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Album ten jest „znakiem policyjnej pamięci”, powstałym we współpracy Komendy Głównej Policji i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” , dla upamiętnianiu historii Policji II Rzeczypospolitej Polskiej.

Współorganizatorem wernisażu jest Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.

 

Źródło: BHiTP KGP

Powrót na górę strony