Biuro Historii i Tradycji Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

25-lecie Muzeum Katyńskiego

Data publikacji 04.07.2018

W piątek 29 czerwca swoje urodziny świętowało Muzeum Katyńskie, Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po której zebrani skierowali się na Plac Apelowy Muzeum Katyńskiego. Tam dźwięk Dzwonu Katyńskiego i hymn państwowy rozpoczął główne uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele rodzin katyńskich i policyjnych, kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, generalicja i oficerowie Wojska Polskiego, Policji reprezentowane przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP i Straży Pożarnej, władze samorządowe oraz pracownicy MWP i świętującego Oddziału.

Po odczytaniu listów od Ministra Obrony Narodowej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Komendanta Głównego Policji, głos zabrał dyrektor MWP, dr Adam Buława, kierownik Muzeum Katyńskiego, Sławomir Frątczak, Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Pani Izabella Sariusz-Skąpska oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Pani Teresa Bracka.

W tak ważnym dla Muzeum Katyńskiego dniu nie zabrakło także podziękowań dla pracowników i osób szczególnie zasłużonych dla nagłaśniania prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Odznaką honorową Muzeum Wojska Polskiego odznaczeni zostali:

 • Pan płk. w st. spocz. Zbigniew Święcicki, wieloletni dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, 
 • Pan płk. w st. spocz. Zdzisław Sawicki, pierwszy kierownik Muzeum Katyńskiego.

Medalem pamiątkowym im. płk. Bronisława Gembarzewskiego odznaczeni zostali pracownicy Muzeum Katyńskiego:

 • Pani Dr Ewa Kowalska, 
 • Pan Dr Tomasz Szczepański, 
 • Pan Mirosław Duszak, 
 • Pan Longin Piórkowski,
 • Pan Sebastian Karwat, 

Orzełkiem katyńskim kierownik Muzeum Katyńskiego uhonorował:

 • Pana płk Artura Gałeckiego – Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Panią Annę Putkiewicz - Zastępcę Dyrektora WIW - Redaktor Naczelną Redakcji Internetowo-Wydawniczej
 • Pana Michała Wiatera – Szefa Oddziału Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
 • Panią Izabellę Sariusz-Skąpską – Prezesa Federacji Rodzin Katyńskich
 • Panią Teresę Bracką – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Pana Jarosława Olbrychowskiego – Prezesa Rodziny Policyjnej 1939 w Łodzi
 • Panią Annę Wesołowską – Prezesa Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.
 • Pana Marka Krystyniaka – Członka Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie
 • Pana Włodzimierza Dusiewicza – Rodzina Katyńska w Warszawie
 • Pana prof. Mariana Głoska – kierownika ekipy prowadzącej ekshumacje w Katyniu
 • Pana prof. dr. hab. Andrzeja Kolę – kierownika ekipy archeologów prowadzących badania ekshumacyjne w Charkowie i Bykowni
 • Panią prof. dr hab. Annę Drążkowską – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pana Dariusza Matlaka – Zastępcę Dyrektora MWP ds. Inwestycyjnych
 • Pana płk w st. spocz. Zbigniewa Święcickiego – byłego Dyrektora MWP
 • Pana płk w st. spocz. Zdzisława Sawickiego – pierwszego Kierownika Muzeum Katyńskiego
 • Pana Jerzego Kalinę – głównego projektanta ekspozycji stałej Muzeum Katyńskiego

Po ceremonii odznaczeń zgromadzeni goście wysłuchali koncertu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod batutą sierżanta sztabowego Daniela Grodzińskiego. Następnie zgromadzone delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze przy tablicach w Epitafium Katyńskim.

Źródło; MWP/ BHiTP KGP

Powrót na górę strony