Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych z wizytą w BHiTP KGP

Data publikacji 26.10.2018

26 października 2018 r. Biuro Historii i Tradycji Policji KGP gościło uczestników stażu szkoleniowego funkcjonariuszy służb mundurowych w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Pierwszym punktem wizyty było zapoznanie uczniów z zadaniami, jakie realizowane są przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Przedstawione zostały tematy spotkań oraz wystawy, które można zwiedzać w obiekcie przy ul. Orkana. Słowem wprowadzenia przytoczony został również historyczny zarys Policji Państwowej – jej powstanie oraz działalność.

Następnie goście zwiedzili wystawę „Kobiety w policji”. Poza zdjęciami pokazującymi służbę kobiet w Policji Państwowej, Milicji i współczesnej Policji mieli możliwość obejrzenia pamiątek po funkcjonariuszkach z ich służby ale i także z życia poza służbą.

Kolejnym punktem wizyty było zapoznanie gości z wystawą zdjęć ukazujących prace przy ekshumacjach w Miednoje przeprowadzonych w Katyniu wiosną 1943 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w., a także formy zachowania i pielęgnowania pamięci o ofiarach zbrodni. Prezentowana ekspozycja wywarła bardzo duże wrażenie na gościach.

Na wystawie goście z wielką uwagą oglądali zgromadzone zbiory historyczne KGP, m.in. repliki umundurowania przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej, fotografie oraz pamiątkowe medale.

W ramach spotkania goście obejrzeli również film pt. „Kobiety w policji”. Interesującym uzupełnieniem spotkania był pokaz filmu „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń”.

Zakończeniem spotkania w siedzibie BHiTP KGP przy ul. Orkana 14 były pamiątkowe zdjęcia uczestników w gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej.

Źródło: BHiTP KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja