Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: "MILITARNE ASPEKTY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI"

Data publikacji 02.11.2018

W dniach 29-30 października 2018 r. na Wydziale Wojskowym ASzWoj odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Militarne aspekty odzyskania niepodległości, organizowana przez Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Akademię Sztuki Wojennej i Służbę Wywiadu Wojskowego w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W konferencji uczestniczył przedstawiciel naszego biura.

Ta inicjatywa jest wyrazem chęci uczczenia ludzi, którzy sto lat temu, po ponad wieku niewoli, niepodległość Polski wywalczyli i obronili. To również, oprócz wyróżnienia bohaterów tamtych wydarzeń, uczczenie państwa, które stworzyli oraz danie wyrazu wartościom, które wyznawali, tak głęboko zakorzenionym w tradycjach państwa i oręża polskiego: honorowi, miłości ojczyzny, męstwu, odwadze i waleczności. Organizatorzy tematykę wystąpień wygłaszanych podczas konferencji skupili wokół czynnika militarnego i roli jaką odegrał on w odzyskaniu niepodległości.

Znaczenia powstania wielkopolskiego, powstań śląskich czy też – najważniejszej konfrontacji militarnej powstającego państwa - wojny polsko-bolszewickiej nie sposób przecenić. Wydarzenia te jednocześnie miały niebagatelny wpływ na kształt odrodzonego państwa polskiego, rolę jaką odgrywał w niej szeroko pojęty czynnik militarny, w tym zwłaszcza oficerowie i żołnierze, czy w końcu na sam etos wojskowy i etykę żołnierską. Z tych względów, skupiając swoją uwagę głównie na latach 1918-1919, zaproszeni prelegenci poruszyli tematy związane z sytuacją militarną na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości, polskimi formacjami zbrojnymi u boku państw zaborczych, działalnością konspiracyjną pozwalającą na prowadzenie późniejszych samodzielnych akcji zbrojnych, czy też umożliwiającą stosunkowo szybkie przejęcie władzy i sformowanie wojska na terenach opuszczanych przez zaborców.

źródło: ASzWoj, WBH

  • referat prof. Cenckiewicza
Powrót na górę strony
Polska Policja