Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Słuchacze kursu podstawowego z wizytą w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP

Data publikacji 28.11.2018

28 listopada 2018 r. Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji odwiedzili funkcjonariusze kursu podstawowego z CSP w Legionowie

Przybyłych gości powitał nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji.

W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje biuro, jakie są jego zadania i dotychczasowe dokonania w płaszczyźnie popularyzowania wiedzy o historii i etosie policyjnej służby.

Pierwszym punktem wizyty było zapoznanie z wystawą poświęconą funkcjonariuszkom Policji Państwowej. Przedstawiona została historia powstania i rozwoju kobiecych oddziałów Policji Państwowej, a także główne zadania, które były przed nimi stawiane. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze zbiorami historycznymi dotyczącymi służby kobiet w Policji, a także z umundurowaniem, w którym pełniły służbę policjantki w dwudziestoleciu międzywojennym.

Następnie zapoznano gości się z wystawą rzeczy odnalezionych podczas ekshumacji ciał funkcjonariuszy Policji Państwowej w Miednoje.

Kolejnym punktem było zapoznanie gości z nowo otwartą dziś w Biurze wystawą dotyczącą odzyskiwania i ochrony przez Policję dziedzictwa narodowego. Eksponaty muzealne a także zdjęcia cennych dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju obiektów posłużyły do zobrazowania obszaru będącego w zainteresowaniu zarówno Policji, kolekcjonerów, muzealników w kontekście ochrony dziedzictwa narodowego,  a także i osób naruszających ustalony porządek prawny.

Uzupełnieniem wizyty była prezentacja filmu zrealizowanego przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP „Kobiety w Policji” a następnie przedstawienie historii powstania munduru Policji Państwowej.

Interesującym dodatkiem do spotkania była wizyta w zrekonstruowanym gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej. Każdy mógł, chociaż przez chwilę poczuć się, jak dowódca najważniejsze formacji i zasiąść przy zabytkowym biurku.

Ostatnim Źródło: BHiTP KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja