Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

99 rocznica urodzin św. pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej

Data publikacji 26.11.2018

Pod patronatem senator Anny Marii Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności odbyły się doroczne uroczystości rocznicy urodzin świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej.

Na zaproszenie Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego w Świątyni Opatrzności z okazji 99. rocznicy urodzin Ryszarda Kaczorowskiego zgromadzili się jego współpracownicy, przedstawiciele instytucji i środowisk samorządowych, które obdarzyły ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej licznymi tytułami honorowymi i liczne grono osób żywo kultywujących pamięć o wybitnym mężu stanu, który chlubnie przechował depozyt suwerenności Rzeczypospolitej na emigracji, aby w 1990 roku po pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborach Głowy Państwa, zwrócić go Narodowi po tryumfalnym powrocie do Ojczyzny z kilkudziesięcioletniego wygnania.

Uroczystej Mszy świętej z pełnym ceremoniałem wojskowym przewodniczył ks. dr Władysław Pietrzyk - duszpasterz Centrum Macierz Polonii, wieloletni proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Pierwomajsku na Ukrainie, który w okolicznościowym kazaniu przypomniał trudną, ale chwalebną drogę życiową Prezydenta, która wielokrotnie ocierała się o śmierć z rąk wroga, a ostatecznie zakończyła się w Katastrofie Smoleńskiej w 2010 w 91 roku życia prezydenta Kaczorowskiego.

Mszę współkoncelebrował proboszcz Parafii Opatrzności Bożej ks. prałat Tomasz Aleksandrowicz, w asyście licznie zgromadzonych Braci Kurkowych z Warszawy, Krakowa, Białej Podlaskiej, Łomży i Terespola, na czele z Wielkim Kanclerzem Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych Gniewomirem Rokosz - Kuczyńskim. Poczet Sztandarowy wystawiła także Komenda Głowna Policji. Uroczystościom towarzyszyła Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych wystawiona przez dziewiątą Brygadę Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, dowodzona przez pułkownika dypl. doktora inżyniera Piotra Waniek, który także brał udział w obchodach. Jak co roku tradycyjnie oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Komendanta Głównego Policji nadinspektora doktora Jarosława Szymczyka reprezentował Dyrektor Biura Historii i Tradycji policji nadkomisarz Krzysztof Musielak. Złożeniu wieńców przy krypcie Pana Prezydenta towarzyszyła specjalnie opracowana na tę okoliczność wersja Litanii za Zmarłych wykonana przez pana Jacka Jackowskiego. Wśród przybyłych gości znaleźli się między innymi sekretarz Prezesa Rady Ministrów książę Aleksander Korybut Woroniecki, który złożył wieniec w imieniu Szefa Gabinetu Politycznego Premiera pana ministra Marka Suskiego. Złożono także wieńce od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera minister Anny Marii Anders, Komendanta Głównego Policji i Szefa Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych a także środowisk samorządowych, które reprezentowały radne PiS z Pragi- Północ panie Teresa Mioduszewska i Grażyna Szymańczuk oraz radny Sejmiku Mazowieckiego z Bezpartyjnych Samorządowców Konrad Rytel - prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Wśród składających wieńce znaleźli się także wieloletni Dyrektor Biura byłego Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Londynie pan Jan Tarczyński oraz przybyły z Krakowa pan Andrzej Lorenc prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Generała Brygady WP.

Szczególnie cieszyła liczna obecność młodzieży z Białegostoku z rodzinnego miasta Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, która przybyła ze szkoły podstawowej im. Jana Pawła II z Białegostoku, którą kieruje pan dyrektor Piotr Górski. Wśród przybyłych należy odnotować także obecność ostatniego adiutanta Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego pułkownika Związku Legionistów Ignacego Wojciecha Wieczorka, a także popularnego artysty i piosenkarza Andrzeja Rosiewicza, hrabiego Macieja Starzeńskiego oraz adiutanta Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej hrabiego Waldemara Kuny - Kwiecińskiego, który zabrał głos w drugiej części uroczystości, podkreślając potrzebę kultywowania pamięci o ostatnim Prezydencie II Rzeczypospolitej, jako niegasnącym symbolu i wzorze cnót obywatelskich, społecznych i rodzinnych.

Lubelskie Kuratorium Oświaty reprezentowała dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej pani Małgorzata Kiec. Nie zabrakło także kwiatów i delegacji Związku Oficerów Rezerwy na czele z prezesem Koła Warszawskiego Stefanem Wyszyńskim, reprezentującym Prezesa ZOR płk. Alfreda Kabatę. Wśród pocztów sztandarowych wyróżniał się poczet polskich Ormian na czele z panem prezesem Maciejem Bohosiewiczem. Po uroczystości w Panteonie Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod dowództwem por. Pawła Rogalskiego przeprowadziła na placu przed Świątynią Opatrzności Apel Pamięci, który zakończyła salwa honorowa. Po niej kolejny salut na cześć świętej pamięci Pana Prezydenta oddał Podlaski Baon Artylerii Czarnoprochowej Domu Urodzonych Panów Kuczyńskich pod dowództwem kanoniera Ryszarda Czarnołęskiego. Na zakończenie uroczystości głos zabrał sekretarz Prezesa Rady Ministrów książę Aleksander Korybut Woroniecki, dziękując organizatorom za przygotowanie uroczystości i  przypominając, że już za rok setna rocznica urodzin prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Źródło: ikrakow/ BHiTP KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja