Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z wizytą w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP

Data publikacji 06.12.2018

5 grudnia 2018 roku Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji w budynku przy ulicy Orkana 14 w Warszawie gościło studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wyjazd został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prewencji w ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a jego celem było zapoznanie z historią powstania i funkcjonowania, powołanej w 1919 r. do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Policji Państwowej.

W wyjeździe wzięli udział członkowie Koła Prewencji, a także przedstawiciele Studenckiego Koła Kryminologicznego „Causa Mali” oraz Studenckiego Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z opiekunami – dr. Rafałem Płockim– opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Prewencji,  mł. asp. dr. Wojciechem Olsztynem oraz podkom. Łukaszem Kacprowiczem.

Uczestnicy wysłuchali prelekcji i obejrzeli dwie wystawy przygotowane przez BHiTP KGP z okazji  100-lecia Odzyskania Niepodległości:

Wystawa „Na posterunku”, prezentująca różnorodne aspekty przedwojennej służby,  powstała w oparciu o dokumenty, zdjęcia i przedmioty użytku służbowego znajdujące się w zbiorach historycznych Komendy Głównej Policji, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt Nowych i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z/s w Katowicach.   

Ekspozycja „Służąc Niepodległej. Policja w ochronie dziedzictwa narodowego” to  sakralia, numizmaty, rzemiosło i artefakty archeologiczne ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Na uwagę zasługuje obraz autorstwa Wojciecha Kossaka pt. „Rugi pruskie”.

Studenci WSPol w Szczytnie zapoznali się także z szeroką ofertą wydawniczą Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Spotkanie zakończyła pamiątkowa fotografia w gabinecie Komendanta  Głównego Policji Państwowej.

Źródło: BHiTP KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja