Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Patron Honorowy Komendy Głównej Policji

Data publikacji 26.07.2019

W Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej jednego z najwybitniejszych funkcjonariuszy Policji Państwowej insp. dr Władysława Mariana Sobolewskiego. Nadanie imienia było jednym z najważniejszych elementów centralnych obchodów Święta Policji, które w tym roku odbywają się w setną rocznicę utworzenia Policji Państwowej.

„Życiorys patrona honorowego Komendy Głównej Policji stanowić może symbol losów bohaterów walk o niepodległość. Jestem niezmiernie wzruszony, że tak oddany służbie Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariusz Policji Państwowej łączący służbę i pracę zawodową z działalnością naukowo-dydaktyczną , a jednocześnie ojciec polskiej kryminalistyki, społecznik i sportowiec, od dziś jest Patronem Honorowym Komendy Głównej Policji. Jestem przekonany, że patron będzie stanowił przykład postawy dla każdego policjanta" - powiedział w czasie uroczystości Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Komendant Główny Policji podkreślił, iż jako funkcjonariusze Policji odczuwamy dumę, że mamy przywilej czcić bohaterów Policji Państwowej i  utożsamiać się z ich chwalebną postawą. Realizowali oni bowiem etos policjanta, jako funkcjonariusza, który niezależnie od okoliczności pozostaje zawsze wierny złożonej przysiędze, państwu i jego obywatelom.

Warto w tym miejscu przybliżyć postać insp. dr Władysława Mariana Sobolewskiego oraz przebieg jego służby.

Władysław Marian Sobolewski urodził się w 1890 roku we Lwowie. Ukończył prawo na tamtejszym uniwersytecie i rozpoczął praktykę administracyjną. W czasie I wojny światowej został  powołany
do wojska. W 1918 r. ochotniczo wstąpił do oddziałów  „Obrony Lwowa”.

Po zakończeniu wojny Władysław Sobolewski zdecydował się wstąpić do nowopowstałej Policji Państwowej. W jej szeregi został przyjęty we wrześniu 1919 r., służył jako oficer inspekcyjny. Następnie, w stopniu podinspektora PP, objął stanowisko komendanta Głównej Szkoły Policyjnej i Szkoły Oficerskiej w Warszawie. W 1929 r. został skierowany na kurs kryminalistyczny do Wiednia, zorganizowany dla 30-osobowej grupy polskich policjantów służby śledczej przez Instytut Kryminologiczny przy Dyrekcji Policji w Wiedniu. Władysław Sobolewski ukończył również studia kryminologiczne w Instytucie Nauk Policyjnych przy Uniwersytecie w Lozannie.

W 1931 r. podinsp. Sobolewski został  kierownikiem Laboratorium Policyjnego w Centrali Służby Śledczej w Warszawie. Stanowisko to piastował przez 6 lat, do śmierci. To dzięki jego badaniom i pracom do powszechnego stosowania weszły naukowe ekspertyzy broni palnej, pocisków i łusek. Był specjalistą w zakresie mechanoskopii, daktyloskopii, fotografii kryminalistycznej, pisma ręcznego i maszynowego.

Podinsp. dr Władysław Sobolewski łączył pracę zawodową z działalnością naukowo-dydaktyczną. Swoją aktywność naukową wykazywał poprzez publikacje książkowe i liczne artykuły z zakresu kryminalistyki i prawa. Najcenniejszą jego pracą z zakresu kryminalistyki była monografia pt. „Identyfikacja łusek i pocisków z krótkiej broni palnej dla celów sądowych”, należąca wówczas
do światowej klasyki przedmiotu, przedrukowywana również za granicą. W swoim dorobku miał również podręczniki dla policjantów oraz publikacje z zakresu historii prawa. Publikował prace naukowe w dziedzinie kryminalistyki, zarówno monografie jak i artykuły w czasopismach fachowych, m.in.: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Głos Sądownictwa”, „Gazeta Administracji”, „Archiwum Kryminologiczne”, „Na posterunku”, „Archiv für Kriminologie”, „Revue Internationale de la Criminalistique”. Zasiadał w komitecie redakcyjnym czasopisma „Przegląd Policyjny”, wydawanego od stycznia 1936. Został określony mianem ojca polskiej kryminalistyki.

Działał także na polu społecznym. Należał do Klubu Sportowego „Warszawianka”, delegatem Państwowego Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW) do Polskiego Związku Szermierczego. Jako zawodnik uczestniczył w zawodach szermierczych, zaś według artykułu Henryka Żółtowskiego w „Przeglądzie Policyjnym” znalazł się w polskiej kadrze na Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924 w Paryżu. Od 1928 był członkiem zarządu Polskiego Związku Szermierki.

Oprócz zajęć z policjantami dr Sobolewski prowadził również zajęcia dydaktyczne na wyższych uczelniach, m.in. na uniwersytetach w Poznaniu i Warszawie. Jego karierę zawodową i naukową przerwała nagła śmierć podczas prowadzenia wykładu dla oficerów Wojska Polskiego. Zmarł nagle 4 października 1937 r., mając 47 lat. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Jego pogrzeb zgromadził przedstawicieli najwyższych władz, hierarchów kościelnych, luminarzy nauki i kierownictwo Policji Państwowej.

Aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali wspólnie Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek i Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, Adam Siwek. Tablicę pamiątkową poświęcił biskup Józef Guzdek oraz kapelani Policji. Pod tablicą złożono wieniec i odegrano utwór „Śpij kolego”.

– Dzisiejsza uroczystość doskonale wpisuje się w obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Jest symbolem szacunku, a także kolejnym dowodem na to, że jako formacja mundurowa pamiętamy o przedstawicielach Policji, którzy swoje życie poświęcili służbie na rzecz państwa i społeczeństwa – powiedział Komendant Główny Policji.

Podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy wiele razy nawiązywano do etosu policyjnej służby, która zawsze była i jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo Polaków.

Źródło: BEH-MP KGP foto. RS

 • Dyrektor Musielak przy tablicy pamiątkowej
 • Warta Honorowa przy tablicy pamiątkowej
 • Warta Honorowa przy tablicy pamiątkowej
 • Warta Honorowa przy tablicy pamiątkowej
 • Tablica pamiątkowa
 • Przemówienie insp. Cisowskiego
 • Warta Honorowa przy tablicy pamiątkowej
 • Goście podczas uroczystosci
 • Goście podczas uroczystosci
 • Goście podczas uroczystosci
 • Przemówienie duchownego
 • przemówienie duchownego
 • Goście podczas uroczystosci
 • Goście podczas uroczystosci
 • Goście podczas uroczystosci
 • Warta Honorowa przy tablicy pamiątkowej
 • Tablica pamiątkowa
 • Biało-czerwony wieniec
Powrót na górę strony
Polska Policja