Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Policyjne kalendarium - styczeń

Data publikacji 01.01.2020

90 LAT TEMU

Styczeń 1930

Komenda Główna PP rozpoczęła działania organizacyjne nad zaopatrzeniem funkcjonariuszy służb kryminalnych oraz interwencyjnych w pancerze ochronne krajowej produkcji. W jednej z hut górnośląskich zamówiono już odpowiednią stalową blachę, której nie przebije pocisk wystrzelony z pistoletów i rewolwerów kalibru 9 mm (np. Parabellum, Nagant) oraz 7,63 mm (np. Mauser), z odległości 10 metrów - zdj. 1.

W jednostkach terenowych PP najniższego szczebla rozszerza się akcja oświatowa mająca na celu umożliwienie posterunkowym uzupełnienia wykształcenia z zakresu szkoły podstawowej. Ostatnio kursy dokształcające, obejmujące program nauczania z klas IV i V rozpoczęto w Posterunkach PP w Stawiszynie i Błaszkach (pow. kaliski). Kursy trwać będą 4 miesiące, koszty poniesie w całości Sejmik Powiatowy.

6 I – Z rąk niezidentyfikowanego sprawcy poległ na służbie post. Franciszek Tomczyk (z woj. lwowskiego).

Minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor wręczył pani inspektorowej Tomanowskiej, przewodniczącej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” (żonie insp. Tadeusza Tomanowskiego, komendanta PP Okręgu I Warszawskiego – przyp. J.P.), urzędowe zezwolenie na otwarcie biura pośrednictwa pracy „Rodziny Policyjnej” woj. warszawskiego. Mieści się ono w Al. Jerozolimskich 12 i czynne jest codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godz. 17-19, tel. 109-86.

20-22 I – W Wiedniu obradował VI Zjazd członków Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej. Polską policję reprezentował nadinsp. dr Leon Nagler, naczelnik Wydziału IV KG PP (Centrala Służby Śledczej). W trakcie obrad dyskutowano o aktualnym stanie zagrożenia przestępczością kryminalną na świecie, koncentrując się na zwalczaniu fałszerstwa znaków wartościowych, służących jako środki płatnicze (poza banknotami i markami), współpracy w zwalczaniu zjawiska handlu żywym towarem (kobietami i dziećmi), wymianie informacji o międzynarodowych przestępcach (odcisków palców, fotografii, radiotelegrafii) oraz wydania nowego podręcznika, dotyczącego międzynarodowego współdziałania w dziedzinie policyjno-kryminalnej - zdj. 2.  

 

40 LAT TEMU

Styczeń 1980

W ogłoszonym w minionym roku przez kierownictwo KW MO w Rzeszowie konkursie o tytuł „Mistrza gospodarności” zwyciężyła załoga Posterunku MO w Czudcu w składzie: sierż. sztab. Kazimierz Majka – komendant, oraz posterunkowi: st. sierż. Jan Cmela, sierżanci Stanisław Nieroda i Adam Ślipski oraz plut. Zbigniew Rokita. Wspólnie, w ramach konkursu, funkcjonariusze posterunku przepracowali społecznie na rzecz swojej jednostki ponad 200 godzin, porządkując teren posesji, sadząc kwiaty, wykonując wykop pod garaż, remont dachu, a także ogrodzenie - zdj. 3.

Licząca 10 tys. woluminów biblioteka KW MO w Białymstoku zyskała nowe lokum w oddanym do użytku budynku Komendy Miejskiej MO. Biblioteka, którą od 10 lat kieruje sierż. Maria Kiślaczuk, służy swym księgozbiorem nie tylko czynnym zawodowo funkcjonariuszom oraz członkom ich rodzinom, ale również milicyjnym emerytom i rencistom. W zbiorach znajduje się również wiele podręczników z zakresu prawa i nauk społeczno-ekonomicznych, z których korzystają studiujący funkcjonariusze.         

„Alkohol a wypadki drogowe” to hasło popularnonaukowej sesji, którą zorganizowali wspólnie w Łańcucie przedstawiciele Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, Prokuratury Wojewódzkiej, Komendy Wojewódzkiej MO, Towarzystwa Trzeźwości Transportowców oraz Zrzeszenia Prawników Polskich z Rzeszowa i Przemyśla. Referat wprowadzający do dyskusji na temat alkoholizmu jako przyczyny wypadków drogowych wygłosił mjr dr Kazimierz Rajchel, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KW MO w Rzeszowie. W programie obrad znalazły się również koreferaty ekspertów reprezentujących poszczególne dziedziny wiedzy.

W Ustrzykach Dolnych odbyła się II Wojewódzka Spartakiada Zimowa funkcjonariuszy MO woj. krośnieńskiego. Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: biegu biathlonowym na dystansie 7,5 km z dwoma strzelaniami z pistoletu P-64 (zwyciężył sierż. Adam Jastrzębski z KM MO w Krośnie), sztafecie biathlonowej na trasie 4 x 5 km, połączonej z dwoma strzelaniami (zwyciężyła drużyna z KM MO w Krośnie) oraz dwóch przejazdach slalomu giganta (trzy pierwsze miejsca zajęli funkcjonariusze z KW MO w Krośnie: sierż. Tadeusz Barański, ppor. Jan Zając i por. Adam Śliwiak). Puchar przechodni komendanta wojewódzkiego MO w Krośnie na rok 1980 otrzymała zwycięska drużyna z miejscowej KW MO - zdj. 4.    

     

20 LAT TEMU

Styczeń  2000

Pierwsza w roku 2000 narada kadry kierowniczej Policji poświęcona była podsumowaniu efektów pracy formacji w roku ubiegłym oraz wytyczeniu priorytetów na okres najbliższy. W naradzie uczestniczyli: minister SWiA Marek Biernacki, wiceminister Bogdan Borusewicz, a w pierwszej części także premier RP Jerzy Buzek.

13 I – W Komisariacie Policji Warszawa Mokotów uroczyście przekazano do użytku nowoczesne stanowisko kierowania. Zakończono w ten sposób kolejny etap prac remontowo-budowlanych prowadzonych w mokotowskiej jednostce od kilkunastu miesięcy. W uroczystości uczestniczyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki, prezydent Warszawy Paweł Piskorski, komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna oraz przedstawiciele samorządu lokalnego - zdj. 5.

15 I – Sierż. sztab. Dariusz Dąbrowski, przewodnik psa służbowego z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w KWP w Iławie, zginął tragicznie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Uczestnicząc w pościgu za kłusownikami ryb na jeziorze Jeziorak, na skutek załamania się lodu wpadł do wody. Pomimo podjętej akcji ratowniczej 32-letni sumienny i wzorowy policjant utonął. Pośmiertnie awansowany został na stopień  młodszego aspiranta - zdj. 6.

27 I – Krakowscy policjanci odzyskali dzieła sztuki skradzione z Biblioteki Jagiellońskiej, stanowiące część tzw. Berlinki, czyli Pruskiej Biblioteki Państwowej. Ich miejsce ukrycia ustaliła specjalna grupa zajmująca się ściganiem złodziei dzieł sztuki, powołana przez małopolskiego komendanta wojewódzkiego Policji.

27 I – Komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna podpisał porozumienie o współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, reprezentowanym przez dyrektora IMP prof. dr. hab. Konrada Rydzyńskiego. Celem porozumienia, podpisanego na 5 lat, jest współdziałanie w zakresie monitorowania wpływu warunków pracy na stan zdrowia funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz wypracowania skutecznych metod profilaktycznych - zdj. 7.

27-28 I – W międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie odbyła się konferencja szefów policji kryminalnych krajów środkowoeuropejskich. Wzięli w niej udział przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych oraz policji i milicji Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Słowacji, Węgier i Niemiec. W toku obrad dyskutowano m.in. nad udoskonaleniem istniejących kanałów komunikacji oraz rozszerzeniem możliwości wykorzystania analizy kryminalnej.    

Źródło: BEH-MP KGP, zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, archiwum.

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja