Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

79. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych.

Data publikacji 15.02.2020

W nocy z 15/16 lutego 1941 r. dokonano pierwszego zrzutu żołnierzy cichociemnych na teren okupowanej Polski. Na teren naszego kraju desantowano wówczas mjr Stanisława Krzymowolskiego ps. "Kostka", rtm. Józefa Zabielskiego ps. Żbik oraz kurier bombardier Czesława Raczkowskiego ps. "Włodek". Łącznie w szkoleniu dla cichociemnych wzięło udział 2413 żołnierzy, z których 605 ukończyło kursy, a do kraju przerzucono 316 żołnierzy i 28 kurierów. Wszyscy byli ochotnikami. Wśród nich było 9 funkcjonariuszy Policji Państwowej. Do zadań cichociemnych należało wzmocnienie działań ZWZ, a później AK, takich jak dywersja, sabotaż, wywiad. Wykonano łącznie 868 lotów w czterech sezonach operacyjnych. Ostatniego zrzutu dokonano w nocy z 26 na 27 grudnia 1944 r.

Warto w tym miejscu wspomnieć o rtm. Józefie Zabielskim, który przed wojną był podkomisarzem Policji Państwej. Jako uczestnik pierszego zrzutu został omyłkowo desantowany na teren włączony do III Rzeszy. W czasie skou uszkodził nogę, pomimo ran udało mu się przedostać do Warszawy, jak pozostałym desantowanym. Po wyleczeniu nogi, w maju 1941 wrócił do miejsca zrzutu po ukrytą pocztę i pieniądze, którą przekazał adresatom. 

Powrót na górę strony
Polska Policja