Aktualności

„Towarzystwo Przyjaciół Policjanta”

Data publikacji 09.05.2022

Dzięki inicjatywie p. wojewody Jaroszewicza powstała myśl zorganizowania „Towarzystwa Przyjaciół Policjanta". W tym celu od dłuższego czasu prowadzone są prace przygotowawcze nad powołaniem do życia wspomnianego Towarzystwa.

Utworzenie Towarzystwa ma na celu zbli­żenie społeczeństwa do organów policji państwowej, by tą drogą coraz bardziej utwierdzało się w społeczeństwie przekonanie, że policjant jest jego opiekunem, który cząstokroć ginie, jak żoł­nierz, na posterunku w obronie obywateli. Po­za tem celem Towarzystwa będzie propagowanie wśród społeczeństwa autorytetu policji, praca kulturalno-oświatowa nad szeregowymi policji oraz wytworzenie łączności kulturalnej i towa­rzyskiej.

Z radością witamy te myśl, Jako jeden z najdonioślejszych czynników, które przyczynia­ją się do wykorzenienia resztek pewnego rodzaju niechęci do policji, pozostałej z czasów naszej niewoli i jako dowód zrozumienia przez społe­czeństwo pracy komendanta głównego płk. Jagrym-Maleszewskiego, dążącego do ostatecznego skrystalizowania nowego typu policjanta, poli­cjanta—obywatela.

Źródło: „Na Posterunku”, nr 43/1928, zdj. NAC

  • Oddziały policji w defiladzie
Powrót na górę strony
Polska Policja