Aktualności

Z działalności sportowej P. K. S. „Drwęca" w Nowemmieście

Data publikacji 06.05.2022

W dniu 20 grudnia 1931 r. od¬było się w Lubawie rozdanie dyplomów Państwo¬wej Odznaki Sportowej 13-tu szeregowym Policji Państwowej tut. powiatu.

 

O godzinie 8.30 odbyła się zbiórka na dziedzińcu seminarjum naczycielskiego w Lubawie, skąd kandydaci przemaszerowali do kościoła na nabożeństwo. Po nabożeń­stwie w sali seminarjum odbyło się rozdanie dy­plomów przez zastępcę starosty pow. lubawskiego p. Budnika z Nowegomiasta.

Dyplomy Państwowej Odznaki Sportowej II klasy pierwszego stopnia otrzymali następujący: przod. Machowski Jan, przod. Pietrzak Józef, przód. Witkowiak Władysław oraz st. post. Błaszkie­wicz Franciszek i post. Gryczka Piotr.

Dyplomy Państwowej Odznaki Sportowej i kla­sy pierwszego stopnia otrzymali następujący posterunkowi: Gołaszewski Józef, Piłat Stefan, Szczygiel­ski Antoni, Wojtalewicz Leon, Trzebiatowski Jan, Szprynger Stefan, Kopczyński Tadeusz i woźny Kasprowicz Antoni.

 

Z działalności Policyjnego Klubu Sporto­wego w Równem.

Staraniem Policyjnego Klubu Sportowego w Równem w dniu 6.1 1932r. przy dźwiękach orkiestry 21 p. ułanów nadwiślań­skich nastąpiło otwarcie w Równem największe­go toru łyżwiarskiego na Wołyniu. Tor łyż­wiarski, zaopatrzony w światło elektryczne, radjo, ciepłą szatnie oraz bufet i wypożyczalnie łyżew, otwarty jest codziennie od godziny 9 rano do godz. 9 wiecz.

Obok toru urządzono boisko hokejowe oraz zorganizowano sekcję hokeju na lodzie, która została odpowiednio wyekwipowana. Wkrótce sekcja ta po przygotowaniu przystąpi do rozgrywek.

Źródło: „Na Posterunku”, nr 1/1932, zdj. NAC

  • Uroczystość otwarcia toru
Powrót na górę strony
Polska Policja