Aktualności

Ś. P. posterunkowy Mateusz Brudnowski

Data publikacji 26.06.2022

W dniu 21 grudnia ub. r. w lesie pomiędzy st. Krzywda a osadą Adamów został dokonany napad rabunkowy na sekwestratora Urzędu Skarbowego w Łukowie Kostrzycę i innych. Bandyci po zrabowaniu kilkuset złotych, rewolweru i różnych drobiazgów zbiegli w las. Na zarządzony pościg policjanci w lesie schwytali jednego bandytę.

W dalszym pościgu we wsi Grabów Szla­checki policjanci natknęli się na zdążających z przeciwnej strony pozostałych bandytów. Je­den z nich Wójcicki szybkim ruchem wyrwał z kieszeni dwa rewolwery i oddał kilka strzałów z odległości 6 m. do poster. Brudnowskiego, któ­ry ugodzony dwoma kulami upadł na ziemię i po upływie pół godziny życie zakończył. Po­zostali dwaj policjanci nadbiegli z sąsiedniego podwórka i schwytali zaraz bandytę Osika, dru­giego zaś Wójcickiego dopędzili w lesie za wsią, lecz ten, postrzelony, widząc nadbiegających policjantów, popełnił samobójstwo.

Pogrzeb bohaterskiego policjanta odbył się w dniu 23.XII ub. r. Po odprawieniu nabo­żeństwa żałobnego ruszył kondukt żałobny na miejsce wiecznego spoczynku. W uroczystości pogrzebowej wzięły udział: pluton honorowy poli­cji, dwie orkiestry: gimnazjum męskiego w Łuko­wie i ochotniczej straży pożarnej w Łukowie, oddział wojskowy 25 i 26 płk. uł. i oddział woj­skowego przysposobienia kolejowego w Łuko­wie. Niesiono kilkanaście wieńców: od komen­danta wojewódzkiego P. P. w Lublinie, starosty powiatowego w Łukowie, komendanta po­wiatowego w Łukowie, koła miejscowego Ro­dziny Pol. od kolegów i inne.

Nad otwartą mogiłą wygłosił wzniosłe prze­mówienie miejscowy prefekt ks. Siemiaszko. Po nim przemawiali zastępca starosty powiato­wego w Łukowie p. Górny i kierownik 7 mio klasowej szkoły powszechnej w Łukowie p. Kruczek.

Ś. p. Brudnowski Mateusz służył w szeregach policji od 1 lutego 1919 roku i pełnił służbę bez przerwy, odznaczając się pilnością i gorliwością służbową. Żył lat 41. Pozostawił żonę i 4 dzieci.

Część jego pamięci!

Źródło: „Na Posterunku”, nr 3/1928

  • Kondukt żałobny
Powrót na górę strony
Polska Policja