Aktualności

BohaterON - włącz historię! Nagroda Bohaterony 2023 im. Powstańców Warszawskich

Data publikacji 16.10.2023

Dnia 12 października 2023 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala Nagród BohaterONy 2023 im. Powstańców Warszawskich.

Była to już V edycja konkursu, mającego na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. BohaterON - włącz historię! Jest jedną z największych ogólnopolskich kampanii, która bazując na indywidualnych historiach uczestników walk o stolicę, nie tylko edukuje Polaków, lecz wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, upowszechnia postawy patriotyczne, szlachetność i bezinteresowną troskę. Organizatorami kampanii są: Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów. Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona w 2019 r. w celu wyróżnienia osób i instytucji, które w sposób szczególny promowały wiedzę o historii Polski XX wieku oraz edukację historyczno-patriotyczną. Laureaci nagrody wyłaniani są w siedmiu kategoriach: firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, dziennikarz, organizacja non-profit i pasjonat. Członkowie Kapituły Nagrody przyznają również Złotego BohaterONa Publiczności. Podczas wydarzenia ogłoszono laureatów tej wyjątkowej nagrody:


Kategoria „Instytucja”:
•    Złoty BohaterON: Instytut Pamięci Narodowej,
•    Srebrny BohaterON: Muzeum Dom Rodziny Pileckich,
•    Brązowy BohaterON: Muzeum Emigracji w Gdyni,
•    Złoty BohaterON Publiczności: Muzeum Dom Rodziny Pileckich.
Kategoria „Organizacja non-profit”:
•    Złoty BohaterON: Fundacja Oczami Brata,
•    Srebrny BohaterON: Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej ,,Przystanek Rodzina”,
•    Brązowy BohaterON: Stowarzyszenie DZIEJE,
•    Złoty BohaterON Publiczności: Stowarzyszenie DZIEJE.
Kategoria „Firma”:
•    Złoty BohaterON: PGE Polska Grupa Energetyczna,
•    Srebrny BohaterON: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
•    Brązowy BohaterON: Movie Box | Historia bez Cenzury,
•    Złoty BohaterON Publiczności: Movie Box | Historia bez Cenzury.
Kategoria „Nauczyciel”:
•    Złoty BohaterON: Patrycja Karykowska,
•    Srebrny BohaterON:  Marta Bejnar Bejnarowicz,
•    Brązowy BohaterON: Anita Plumińska-Mieloch,
•    Złoty BohaterON Publiczności: Jarosław Mikołajczyk.
Kategoria „Osoba publiczna”:
•    Złoty BohaterON: Ewa Błaszczyk,
•    Srebrny BohaterON: Jacek Bławut,
•    Brązowy BohaterON: Bracia Golec,
•    Złoty BohaterON Publiczności: Ewa Błaszczyk.
Kategoria „Dziennikarz”:
•    Złoty BohaterON: Małgorzata Ziętkiewicz
•    Srebrny BohaterON: Marcin Bąk
•    Brązowy BohaterON: Mariusz Kamiński
•    Złoty BohaterON Publiczności: Małgorzata Ziętkiewicz
Kategoria „Pasjonat”:
•    Złoty BohaterON: Bogdan Bednarczyk,
•    Srebrny BohaterON: Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet,
•    Brązowy BohaterON: Joanna Jaworska
•    Złoty BohaterON Publiczności: Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

Nagrodę Specjalną BohaterON 2023 – jako wyraz uznania zasług za m.in. wybitne osiągnięcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, otrzymał historyk, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN –prof. Krzysztof Szwagrzyk. Statuetkę Nagrody Specjalnej BohaterON 2023 wręczył laureatowi minister kultury prof. Piotr Gliński. Gali wręczenia nagród towarzyszyło widowisko muzyczne “Szczęśliwy, krótki sen”.


Źródło: Folder BohaterON-włącz historię!

 

  • zdjęcie folderu bohateron
  • scena na gali
  • wręcznie nagrody na gali
  • zdjęcie grupowe na gali
  • zdjęcie plakatu
  • plakat cześć i chwała bohaterom
Powrót na górę strony