Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych: uroczystości upamiętniające ks. Jana Zieję

Data publikacji 19.10.2023

19 października 2023 roku odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające księdza Jana Zieję.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 przy tablicy poświęconej Kapłanowi (na rogu ul. Sterniczej i Powstańców Śląskich). Udział w ceremonii wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, społecznicy, parafianie, weterani, kombatanci, członkowie opozycji antykomunistycznej oraz duchowieństwo. Obecna była asysta wojskowa oraz przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej. Zwieńczeniem dzisiejszej uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów przy tablicy. Komendanta Głównego Policji reprezentował insp. Robert Horosz.

Ksiądz Jan Zieja pełnił posługę kapelana podczas wojny polsko-bolszewickiej, obrony Polski w 1939 r. i powstania warszawskiego. Po zakończeniu II wojny światowej zaangażował się w pracę duszpasterską na tak zwanych ziemiach odzyskanych, będąc pierwszym katolickim kapłanem zamieszkałym w Słupsku. Był też publicystą, pisarzem religijnym i tłumaczem. Jako działacz społeczny współtworzył pierwszą jawną organizację opozycji antykomunistycznej. Ponadto podpisał "Apel do społeczeństwa polskiego" inicjujący działalność Ruchu Praw Człowieka i Obywatela. Zmarł 19 października 1991 r.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej
Fot. K.Król

 • orkiestra wojskowa
 • przedstawiciele rządowi i administracyjni
 • orkiestra wojskowa
 • warta honorowa
 • weterani
 • przemowa posła Antoniego Macierewicza
 • przemowa księdza
 • orkiestra honorowa
 • młodzież ze sztandarem
 • członek orkiestry honorowej
 • przemowa Duchownych
 • uczestnicy uroczystości
 • składanie wieńców
 • składanie wieńców
 • składanie wieńców
 • uczestnicy uroczystości
 • warta honorowa
 • przedstawiciele rządowi
Powrót na górę strony