Aktualności

Pamięci tych, którzy odeszli

Data publikacji 31.10.2023

Wszystkich Świętych i obchodzone następnego dnia Zaduszki, to czas refleksji, zadumy i wspomnień. Odwiedzając cmentarze i zapalając znicze składamy hołd i zapewniamy o wiernej pamięci. Upowszechniając wiedzę o historii Policji, przypominamy sylwetki funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy miejsce wiecznego spoczynku znaleźli na warszawskich nekropolach.

W dniu 30 października 2023 r. insp. Robert Horosz dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP w imieniu komendanta głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, z okazji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, zorganizował akcję sprzątania grobów na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Na czele z kapelanem Komendy Głównej Policji księdzem dr. Wojciechem Juszczukiem, przedstawiciele BEH – MP KGP zmówili modlitwę i odwiedzili następujące groby:


•    Mariana Gorgoniusza Borzęckiego, komendanta głównego Policji Państwowej w latach 1923-1926 i wiceprezydenta m. st. Warszawy w latach 1927-1934. Działacza Biura Politycznego Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych podczas okupacji niemieckiej, aresztowanego przez Gestapo i zamordowanego w obozie Mauthausen w 1940 r.; (symboliczny grób na Starych Powązkach kw. 191-6-17),
 


•    Henryka Władysława Gostyńskiego h. Lubicz, nadkomisarza Policji Państwowej, pełniącego służbę w II komisariacie PP przy ul. Kapucyńskiej w Warszawie. Członka Pogotowia Patriotów Polskich i Stowarzyszenia Wychowanków b. Gimnazjum i Szkoły Realnej w Warszawie; (Stare Powązki kw. 33-22-22/23),
 


•    Karoliny Grabowskiej, aspirant Policji Państwowej, pełniącej służbę w Urzędzie Śledczym m.st. Warszawy, która podczas okupacji niemieckiej była członkiem policyjnych struktur konspiracyjnych; (Stare Powązki kw. 156-1-14),
 


•    Jana Misiewicza, podinspektora Policji Państwowej, współautora publikacji pt. „Tymczasowa instrukcja dla Policji Państwowej” z 1924 r. Od maja 1939 r.  komendanta wojewódzkiego PP w Kielcach. Działacza ZWZ i PKB podczas okupacji niemieckiej, będącego bliskim współpracownikiem podpułkownika Kozielewskiego i majora Buyko; (Stare Powązki kw. 49-3-12),
 


•    Ignacego Jana Rembielińskiego, oficera Komendy Głównej Policji Państwowej, zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Administracji i Policji Państwowej” i dyrektora drukarni policyjnej; (Stare Powązki kw. 181-5-10/11),
 


•    Jana Schucha, inspektora Policji Państwowej. Od 1925 r. komendanta Głównej Szkoły Policji w Warszawie i autora książki pt. „Jakim powinien być policjant”. Od 1936 r. komendanta Centralnej Szkoły Policyjnej w Mostach Wielkich, który po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r., został aresztowany i osadzony w obozie NKWD dla jeńców polskich. Zmarł w więzieniu - twierdzy w Dniepropetrowsku w 1941 r.; (tablica epitafijna na Starych Powązkach kw. 154 b-4-20).
 

 

Żródło: BEH-MP KGP

Foto: mł. asp. K. Król

 

 • zdjęcie pomnika
 • powązki
 • policjantka zapal znicz na grobie Grabowskiej
 • policjant zapala znicz
 • modlitwa przy grobie
 • modlitwa przy grobie
 • policjanci szukają grobu policjanta policji państwowej
 • policjanci zapalają znicz
 • modlitwa przy grobie
 • policjantka z księdzem zapala znicz
 • policjantka zapal znicz
 • policjanci spacerują po cmentarzu powązkowskim
Powrót na górę strony