Aktualności

Wystawa pt. „90-lecie lotnictwa policyjnego”

Data publikacji 03.03.2021

Dziś na ogrodzeniu okalającym gmach Komendy Głównej Policji zawisła wystawa plenerowa opowiadająca o historii lotnictwa policyjnego. Początki wykorzystania w służbie maszyn powietrznych przypadają na okres wielkiego kryzysu lat 30-tych XX w., zatem w okresie młodzieńczym formacja ta borykała się ze znacznymi problemami finansowymi.

Ekspozycja poglądowo ukazuje przekrój historii lotnictwa policyjnego. Opowiada zarówno o założeniach koncepcyjnych, jak i użyciu sprzętu lotniczego w służbie. Istota struktury organizacyjnej lotniczych oddziałów policji w Polsce, ich siły, wyposażenia w środki techniczne, dyslokacji, itd., wymagały nowatorskich rozwiązań i dłuższych i poważnych studiów, z uwagi na unikatowość tego rodzaju służby w formacji. Bez wątpienia racja powołania do życia policji lotniczej, była niczym innym, jak koniecznością państwową o szczególnym dla spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego znaczeniu.

Istotę nowego rodzaju służby policyjnej słusznie scharakteryzował wspomniany już mjr. dypl. pil. w st. spocz. Wiktor Willmann, który tak określił specjalizację oddziałów lotniczych Policji Państwowej w korelacji z kondycją gospodarczo – polityczną II Rzeczypospolitej:

„W końcu podkreślić trzeba, że większy lub mniejszy stopień specjalizacji oddziałów lotniczych policji, a tem samem węższy lub szerszy zakres ich zadań, stać będą zawsze w bezpośredniej zależności i związku ze stopniem rozwoju cywilnej żeglugi powietrznej, uzależnionym całkowicie cd gospodarczej siły i ekspansji naszego kraju”.

Wystawa przedstawia historię policyjnego lotnictwa także w kontekście sprzętu lotniczego na jakim szkolili się, latali i pełnią służbę policyjni piloci. Od zarania maszyny te wzbudzały zainteresowanie ludzi, były zatem intensywnie fotografowane. Stąd duży  zestaw zgromadzonych fotosów, przedstawiających policyjne śmigłowce podczas różnorodnych akcji prewencyjnych, ratowniczych i poszukiwawczych.

Gorąco zachęcamy do zwiedzania ekspozycji. Jako jej twórcy mamy nadzieję, że zostanie przez Państwa ciepło przyjęta. Wystawę można obejrzeć na ogrodzeniu Komendy Głównej Policji od strony ulicy Puławskiej.

 

Źródło:
 

Tekst i fotografie BEH-MP KGP

  • Wystawa pt. „90-lecie lotnictwa policyjnego”
  • Wystawa pt. „90-lecie lotnictwa policyjnego”
  • Wystawa pt. „90-lecie lotnictwa policyjnego”
  • Wystawa pt. „90-lecie lotnictwa policyjnego”
  • Wystawa pt. „90-lecie lotnictwa policyjnego”
  • Roll-up otwierający ekspozycję
  • Wystawa pt. „90-lecie lotnictwa policyjnego” - tablica poświęcona idei powstania lotnictwa policyjnego
  • Wystawa pt. „90-lecie lotnictwa policyjnego” - tablica poświęcona śmigłowcom Mi 8 i Black Howk
  • Wystawa pt. „90-lecie lotnictwa policyjnego” - tablica końcowa
Powrót na górę strony