Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
Komendy Głównej Policji

Aktualności

Policjanci z plakatu

Data publikacji 31.05.2021

Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 80-lecia powołania Policji Państwowej, Komenda Główna Policji wydała plakat, na którym widnieje sylwetka przedwojennego (lato 1926 r.) policjanta z Warszawy podkomisarza Władysława Góreckiego. Z posiadanych nielicznych kopii dokumentów z przebiegu służby Władysława Góreckiego można odtworzyć niepełny obraz jego 20-letniej służby w Policji

Pierwszy dokument z datą 16.05.1919 r. informuje, że minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski przyjmuje pana Władysława Góreckiego na prowizoryczną służbę w MSW w Wydziale Informacji w charakterze mł. referenta od dnia faktycznego objęcia służby, tj. od 1.04.1919 r. z uposażeniem miesięcznym 700 marek.

Pod koniec 1919 r. Górecki zostaje mianowany instruktorem szkolnym w Wydziale III Komendy Głównej Policji w stopniu podkomisarza. W 1920 r. jest delegowany na krótki okres do okręgu lubelskiego, gdzie obejmuje kierownictwo Komisariatu Stacji Kolejowej Dęblin i w tym samym roku decyzją komendanta głównego Policji Państwowej zostaje przeniesiony do okręgu m.st. Warszawy. W 1921 roku otrzymuje od Dowództwa Górnośląskiej Grupy Szturmowej Wawelbega dyplom honorowy za współpracę w walce o polskość „Śląska Piastowskiego”, a w roku 1926 zostaje odznaczony Gwiazdą Górnośląska za usługi położone w propagandzie plebiscytowej.

W 1925 roku Władysław Górecki otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi za odwagę i gorliwość w walce z bandytami, a w 1926 r. Medal Czerwonego Krzyża. W 1927 r. minister gen. Felicjan Sławoj-Składkowski awansuje go na komisarze. W akcji wyborczej do Sejmu i Senatu w 1928 r. Władysław Górecki angażuje się w pomoc na rzecz Stołecznego Biura  Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W 1929 r. Dowództwo Okręgu Korpusu nr 1 nadaje mu Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, a w tym samym roku dostaje jeszcze Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Kolejne etapy służby to: 1930 rok – na stanowisku kierownik komisariatu PP w Warszawie, 1931 r.  - był już komendantem powiatowym PP w powiecie drohiczyńskim, woj. poleskie, w 1932 r. - komendant powiatowy PP w powiecie mińsko-mazowieckim, woj. warszawskie. W 1934 r. został ponownie kierownikiem komisariatu PP w Warszawie. 25 maja 1939 r. Władysław Górecki został zwolniony z zajmowanego stanowiska i przeniesiony do Rezerwy Policji Państwowej w m.st. Warszawie. W tym samym roku otrzymał brązowy Medal Za Długoletnią Służbę. I to jest ostatnia informacja o służbie w Policji komisarza Władysława Góreckiego. Dalsze jego losy są, niestety, nieznane.

Źródło: Gazeta Policyjna/Ryszard Czerski, nr 41/1999, s. 9

Powrót na górę strony
Polska Policja