Aktualności

Uroczystość pod "Dębami Pamięci i piknik Służb Mundurowych

Data publikacji 07.09.2021

Dla uczczenia 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, w dniu 7 września 2021 r., o godzinie 11.00 odbyła się, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, uroczystość przy „Dębach Pamięci”. Po uroczystości odbył się piknik Służb Mundurowych.

We wtorek 7 września o godzinie 11.00 na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Miednoje i innych miejscach na terenie dzisiejszej Rosji.

Posadzone w 2011 roku „Dęby Pamięci” poświęcone są: nadkomisarzowi PP Antoniemu Bąkowi z Pruszkowa, aspirantowi PP Stefanowi Kaliskiemu Komendantowi Posterunku Policji w Brwinowie oraz majorowi Wojska Polskiego Władysławowi Gomulińskiemu – zamordowanym przez NKWD w 1940 roku oraz Polakom zesłanych na Sybir i do Kazachstanu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także przedstawiciele samorządów lokalnych, służb i instytucji państwowych. Goszczono przedstawicieli Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członków rodzin ofiar zbrodni katyńskiej, członków organizacji społecznych i kombatanckich oraz przedstawicieli placówek oświatowych.

Złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymał Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP podinsp. Krzysztof Musielak, Pani Małgorzata Włodek Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Oddział w Warszawie oraz Pan Ryszard Zalewski.

Po okolicznościowych przemówieniach, Apelu Pamięci odczytanego przez kom. Karola Woldana z Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP i salwie honorowej pod „Dębami Pamięci” złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Wieniec w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego złożył Pan Michał Prószyński – Szef Gabinetu MSWiA. W imieniu Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka wieniec złożył Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP podinsp. Krzysztof Musielak.

Cześć poległym bohaterom oddał Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie inspektor Michał Pisarski, który w imieniu Komendanta Stołecznego Policji złożył wieniec, symbol pamięci o odwadze walczących o naszą wolność.

Wartę honorową pełniła Kompania Reprezentacyjna Policji, wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie, wraz z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji pod dowództwem nadkom. Radosława Gosa.

Poczty wystawiły także: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Powiat Pruszkowski, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pruszkowie, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą tamburmajora kom. Jakuba Pietruchy.

Po oficjalnej części na dziedzińcu szkoły zaproszeni goście oraz młodzież, mogli zobaczyć przygotowane przez poszczególne służby stoiska oraz pokazy, a także zjeść grochówkę przygotowaną przez OSP w Biskupicach.

Na pikniku swoje stanowisko miało także Biuro Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP.

Dzielnicowi z Pruszkowa oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zaprezentowali sprzęt policyjny w postaci radiowozów, motocykla, statku powietrznego, a także wyposażenie i umundurowanie policjantów w codziennej służbie.

Można było także przećwiczyć, pod okiem podinsp. Teresy Zabawy i podkom. Artura Olczaka z Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, udzielanie pierwszej pomocy na przygotowanych fantomach.

Sekcja do spraw doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji zachęcała młodzież do wstąpienia w szeregi naszej formacji. Dla uczestników przygotowane były ulotki, poradniki oraz drobne gadżety.

W pikniku udział wzięli przewodnicy psów policyjnych w Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP sierż. szt. Katarzyna Matuszewska i pies Ort oraz sierż. szt. Przemysław Król.

Eksponaty pojazdów policyjnych wstawiło Muzeum Motoryzacji i Techniki z Piastowa.

Źródło: KPP w Pruszkowie

Powrót na górę strony
Polska Policja