Aktualności

Ś. P. posterunkowy Władysław Radosz

Data publikacji 11.06.2022

Dnia 29 lutego r. b. posterunkowi sł. śl. m. st. Warszawy Radosz i Bryl zatrzymali dwu podejrzanych złodziejów i poprowadzili do Urzędu Śledczego, dokonawszy przedtem przy nich rewizji osobistej. W trakcie eskortowania jeden z bandytów, wydobywszy ukryty podczas rewizji w rękawie rewolwer, począł uciekać, ostrzeliwując się.

Pobiegł za nim post. Radosz i pomimo że został sam ciężko ranny, zdołał rannego bandytę zatrzymać i doprowadzić go do urzędu. W międzyczasie drugi bandyta pchnął post. Bryla łokciem w brzuch, zdusił za gardło i wyłamał palec prawej ręki, wskutek czego ten nie był w sta­nie strzelać. Pomimo to post. Bryl również zdołał bandytę przytrzy­mać i doprowadzić do urzędu.

Za pełne odwagi zachowanie się obaj posterunkowi odznaczeni zostali „Krzy­żem Zasługi za dzielność”.

Post. Radosz wskutek odniesionych ran po kilku dniach zmarł. Pogrzeb ofiary obowiązku odbył się dnia 8 marca r. b. Po odprawionem nabożeństwie, na którem obecni byli: minister spr. wewń. gen. Składkowski, komen­dant główny P. P, pułk. Jagrym-Maleszewski, zastępca komendanta głównego nadinsp. Wardęski, komisarz rzą­du Jaroszewicz z naczelnikiem bezp. Siedleckim, ko­mendant policji stołecznej insp. Czyniowski z zastępcą podinsp. Schuchem, naczelnik (Urz. Śled. kom. Suchenek, wielu oficerów policji oraz kolegów zmarłego. T rumnę wynieśli z kościoła: komendant Czyniowski, na­czelnik Siedlecki, kom. Suchenek, kom. Kotas oraz dwu kolegów zmarłego. Przed trumną postępowały de­legacje z wieńcami w liczbie 14, między któremi znajdowały się: od komendanta głównego, cen­trali służby śledczej, komisarza rządu, komendanta P. P. na m. st. Warszawę, poszczególnych inspekcyj, naczelnika urz. śled.. oddziału konnego, brygady lot­nej i brygady kradzieżowej. Nad grobem przemawiał ka­pelan P. P. ks. Kolasiński oraz naczelnik Siedlecki, przed­stawiając w krótkich słowach obowiązek i poświęcenie granatowego żołnierza oraz samozaparcie się w walce z przestępstwem.

Cześć Pamięci Poległego !

Źródło: „Na Posterunku”, nr 16/1928

  • Kondukt żałobny
Powrót na górę strony