Aktualności

Wystawa „100. rocznica powstania Policji Województwa Śląskiego”

Data publikacji 06.06.2022

20 czerwca 1922 roku na katowickim rynku miały miejsce uroczyste obchody powrotu części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej. Dwa dni później w tym samym miejscu odbyła się uroczystość symbolicznego przejęcia służby na terenie miasta przez funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego. W kolejnych dniach, zgodnie z harmonogramem, następowało stopniowe przejmowanie służby w ośmiu powia¬tach przyznanej Polsce części Górnego Śląska.

Podstawą udzielenia autonomii województwu śląskiemu była Ustawa Konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego, uchwalona 15 lipca 1920 roku zawierająca statut organiczny województwa śląskiego. Przyznawał on województwu śląskiemu znaczne uprawnienia ustawowe i administracyjne, na długo jeszcze przed rozstrzygnięciem co do granic i obszaru Górnego Śląska. Istota autonomii polegała na powołaniu Sejmu Śląskiego – organu ustawodawczego z szerokim zakresem kompetencji. Obejmowały one zagadnienia skarbowe, organizacji ustroju, administracji i samorządu, organizacji sił policyjnych, szkolnictwa, przemysłu i wiele innych.

Statut organiczny regulował, iż Policja Województwa Śląskiego jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego ma podlegać władzom wojewódzkim, być autonomiczna i utrzymywana z zasobów Skarbu Śląskiego.

Wykonawcą postanowień Sejmu Śląskiego miał zostać wojewoda, który personalnie odpowiadał przed prezydentem (w niektórych przypadkach przed premierem) za całokształt działalności oraz funkcjonowania śląskiej Policji.

Założenia statutu organicznego zostały wprowadzone „Rozporządzeniem z dnia 17 czerwca 1922 roku o przedmiocie organizacji Policji Województwa Śląskiego” i zatwierdzone ustawą Sejmu Śląskiego z 2 marca 1923 roku.

Wystawa pod tym tytułem zawisła dziś na parkanie przed budynkiem Komendy Głównej Policji od strony ul. Pułaskiej. Ukazuje kierownictwo PWŚl, szkolenie, służbę na śląskiej ziemi, Główną Komendę Policji Województwa Śląskiego w Katowicach, Komendę Rezerwy w Katowicach, Oddział Konny w Katowicach, Szkołę Policji Województwa Śląskiego w Katowicach, Policyjny Klub Sportowy w Katowicach, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna, uroczystości patriotyczne, działania PWŚL przeciwko niemieckiej dywersji, udział PWŚL w wojnie obronnej w 1939 roku, ofiary zbrodni katyńskiej i Grób Polskiego Policjanta.

Źródło: BEH-MP KGP

  • plansze graficzne na ogrodzeniu komendy
  • plansze graficzne na ogrodzeniu komendy
  • plansze graficzne na ogrodzeniu komendy
Powrót na górę strony