Aktualności

Zakończenie I Kursu Instruktorów Szkolnych P.P. cz. 1

Data publikacji 21.06.2022

W dniu 31 ub. m. o godz. 11 rano w gmachu Głównej Szkoły Policyjnej w Warszawie odbyło się zakończenie 1 Kursu Instruktorów Szkolnych policji połączone z rozdaniem świadectw, które wręczył słuchaczom kursu komendant główny policji pułk. Jagrym-Maleszewski.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele rządu, generalicji oraz policji, wśród których zauważyliśmy: ministrów gen. Składkowskiego i Meysztowicza, generałów Kesslera, Krzemińskiego, Piskora i Rożena, płk. S. G. Maruszewskiego (szefa sztabu K. O. P.),pułk. Dojan-Surówkę (dow. 21 p. p.), ppłk. Kopecznogo (szefa żand. K..0. P.), ppłk. Piątkowskiego (dow. I Dyonu Żand.), ppłk. Dembowskiego (dow. 1 Dyonu Sanit.), insp. M. S. Wewn. Długockiego, zastąp, komisarza rządu Pileckiego, wicewojewodę warszawskiego Lopatto oraz z policji — zastępcę komendanta głównego nadinsp. Wardęskiego, szefa sekretarjatu komendanta głównego P. P. ppłk. Naglera mjr. Bałabnna, insp. Czyniowskiego, mjr. Geiba, insp. Kaufmana, insp. Korala, mjr. Popowicza, insp. Tomanowskiego, insp. Walczaka, insp. Wróblewskiego oraz podinspektorów: Bartę, Piątkiewicza, Sobolewskiego, Schucha i Żółtaszka.

Przed rozdaniem świadectw p. komendant główny wygłosił następujące przemówienie:

„Uroczystość dzisiejsza mogłaby się wydawać zwykłą uroczystością zamknięcia kursu, jakie się odbywają perjodycznie co jakiś czas. Tymczasem w rzeczywistości jest to moment zasługujący na specjalną uwagę, moment przełomowy dla szkolnictwa policyjnego, chwila  zakończenia pierwszego w Polsce Odrodzonej kursu instruktorów szkolnych policji państwowej”.

Ogrom zadań, jakiemi była obarczona policja w początkach swej organizacji, sprawił, że nie mogła ona podołać wielu ważnym zagadnieniom. Między innemi wyszkolenie, bez którego nie można sobie wyobrazić należytej działalności policji, doniedawna nie było postawione na należytym poziomie. Wprawdzie odbywało się stałe szkolenie policjantów, jednak kursy były zbyt krótkotrwałe, a rezultaty ich zależne wyłącznie od dobrej woli komendantów wojewódzkich policji i przypadkowych uzdolnień wykładowców oraz dorywczego współdziałania władz administracyjnych i sądowych. Jednem słowem była to praca dorywcza, nie było w niei jednak systemu, zdecydowanej doktryny. Aby uczyć, trzeba mieć takich, coby uczyć potrafili. Tymczasem policja miała masy do wyszkolenia, nie miała jednak ludzi wykwalifikowanych do nauczania.

„Aby temu zaradzić, wkrótce po objęciu stanowiska, na skutek zlecenia ministra spraw wewnętrznych, zdecydowałem się zamknąć chwilowo szkoły prowadzone do tego czasu systemem dorywczym, a cały wysiłek skierować na wyszkolenie instruktorów szkolnych. W rezultacie został przed rokiem otworzony w Warszawie kurs specjalny, złożony z funkcjonarjuszów starannie dobranych, a przedewszystkiem takich, co czuli powołanie do pracy pedagogicznej. Kurs ten ukończyło właśnie 86 funkcjonarjuszów, czeka ich teraz zadanie niesienia oświaty wśród braci policyjnej. Zostaną oni natychmiast przydzieleni do szkół policyjnych, które będą otworzone w następujących miejscowościach: w Mostach Wielkich (szkoła obliczona na 600 ludzi) oraz w Sosnowcu i Żyrardowie. Wszystkie trzy szkoły będą w stanie pomieścić 1000 funkcjonarjuszów, ponieważ zaś kursa przewidywane są na okres 5 miesięczny, przeto rocznie można będzie gruntownie przeszkolić 2000 policjantów. Niezależnie od tego w Warszawie wznowiona będzie działalność centralnej szkoły dla oficerów P. P., poza tem w tejże centralnej szkole odbywać się będą kursy specjalne jak śledcze, gospodarcze, uzbrojenia, łączności i t. p.

 „Panowie Instruktorzy! Zwracam się do Was teraz bezpośrednio. Rok temu został kurs otwarty! Czekała Was wielka praca. Minął rok ciężkiej pracy, obfitości wykładów. Należy się za ten rok pracy podzięka w równej mierze wykładowcom, jak i Wam. Jednak praca Wasza, Panowie Instruktorzy, jeszcze się nie skończyła, ona raczej się dopiero teraz dla Was zaczyna. Przed Wami zadanie udzielania innym tych wiadomości, które tutaj nabyliście. Idźcie więc na wasze stanowiska, niosąc oświaty kaganiec".

Po wygłoszonem przemówieniu, p. komendant główny płk. Jagrym-Maleszewski rozdał kursistom dyplomy, poczem wygłosili przemówienia: dyrektor nauk podinsp. Horodyski, kierownik grupy nauk wojskowych ppłk. Horoch, wykładowcy radca Lenartowicz i prof. Myślicki oraz kursista aspir. Jaron. Na tem uroczystość zakończono.

Źródło: „Na Posterunku”, zdj. NAC

  • Nauka udzielania pierwszej pomocy w czasie kursu policyjnego
Powrót na górę strony