Aktualności

Policyjne kalendarium - lipiec

Data publikacji 01.07.2022

90 LAT TEMU

Lipiec 1932

W Warszawie rozpoczął działalność Instytut Kryminologiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej, mający charakter naukowy i dydaktyczny. Jego założycielami są trzej wybitni profesorowie, prawnicy i kryminolodzy: Emil Stanisław Rappaport, Adam Ettinger i Janusz Jamontt (kierownik instytutu). Nowy zakład będzie uczelnią wspomagającą uniwersytety w systemie kształcenia podyplomowego. Studia i zajęcia praktyczne trwać będą przez cztery półroczne semestry.

● Państwowa Wytwórnia Uzbrojenia rozpoczęła dostarczanie 7-strzałowych rewolwerów systemu „Nagant”, zamówionych przez KG PP w ilości 4000 sztuk, jako broń służbowa dla funkcjonariuszy. Jak informuje tygodnik „Na Posterunku”, rewolwery te - całkowicie polskiej produkcji - wykonywane są bardzo precyzyjnie pod dokładną kontrolą specjalistów.

9 VII – Zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych, płk. dypl. Bronisława Pierackiego, w pięciu miastach powiatowych woj. poznańskiego: Jarocinie, Wolsztynie, Rawiczu, Czarnkowie i Międzychodzie utworzono komendy powiatowe Policji Państwowej. Tym samym zarządzeniem siedzibę KP PP pow. wyrzyskiego przeniesiono z Nakła do Wyrzyska - zdj. 1. ­­

10 VII – W Sulejowie nad Pilicą (pow. piotrkowski) oddano do użytku nową przystań wioślarską Policyjnego Klubu Sportowego, wyposażoną w sprzęt pływający w postaci jednej łodzi sportowej i trzech kajaków. Mając na względzie rozwój przyjemnego i pożytecznego sportu, Powiatowy Komitet WF policjantów w Piotrkowie zezwolił miejscowym miłośnikom wioślarstwa na korzystanie z ich obiektu i sprzętu – z uznaniem odnotowała gest mundurowych miejscowa prasa - zdj. 2.

15 VII – W szkole dla oficerów w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie oficerskiego kursu śledczego, który trwał 6 miesięcy. Uczestniczyło w nim 43 słuchaczy, w tym 6 starszych przodowników ze świadectwami ukończenia szkoły dla oficerów. Program nauczania obejmował 36 fachowych przedmiotów oraz zajęcia laboratoryjne w Centrali Służby Śledczej.  Po przedstawieniu przez komendanta szkoły, podinsp. Iżewskiego sprawozdania z kursu, komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski wręczył absolwentom świadectwa, w obecności przedstawicieli stołecznej palestry, kadry dydaktycznej oraz kierownictw komendy głównej i warszawskiej PP.             

           

40 LAT TEMU

Lipiec 1982

Sytuacja w kraju (z zapisów MSW): 1.VII – W Kopalni Węgla Kamiennego zastrajkowała ok. 800-osobowa grupa górników, domagając się podwyżek zarobków, emerytur i rent. ● Nowym zjawiskiem  okresu wojennego stały się nielegalne radiostacje „Solidarności”, które odzywały się o różnych porach dnia, zakłócając programy oficjalnej tv i radia. 6 lipca władze aresztowały  grupę organizatorów radia „S” w Warszawie z Z. Romaszewską na czele. 25 lipca  zlikwidowano radiostację „S” we Wrocławiu. ● 17 VII -Minister Spraw Wewnętrznych Czesław Kiszczak poinformował, że osobom internowanym wydano 653 paszporty na wyjazd z kraju oraz 1058 członkom ich rodzin.  ● W Gołdapi zamknięto ośrodek odosobnienia dla kobiet. W czasie jego funkcjonowania więziono w nim prawie 400 opozycjonistek z całego kraju. ● 21 VII - Zwolniono z internowania wszystkie kobiety, a 314 osobom udzielono urlopu. ● 23 VII - W oficjalnej prasie ukazały się artykuły wyrażające potrzebę reaktywowania związków zawodowych, w tym "robotniczej Solidarności" odseparowanej od, jak to nazywano, związkowej "ekstremy". ● 28 VII - TKK wydało oświadczenie w sprawie deklaracji programowej "5xNIE". Wyrażono w nim rozczarowanie niespełnieniem postulatów Związku. Wezwano jednocześnie do pokojowych manifestacji 31 sierpnia, w rocznicę Porozumień Gdańskich. Przedstawiono też dokument "Społeczeństwo podziemne: Wstępne założenia deklaracji programowej TKK NSZZ "S", w którym wezwano do tworzenia społeczeństwa podziemnego w różnych sferach aktywności, począwszy od pomocy osobom represjonowanym, a skończywszy na działalności gospodarczej.                                                                                       

● W Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi odbyła się krajowa narada inspektorów BHP resortu spraw wewnętrznych, poświęcona ocenie bezpieczeństwa i higieny pracy w codziennym życiu zawodowym funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu. Przewodniczył jej płk dr hab. Jan Szeliga, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw Socjalnych MSW. W trakcie obrad omówiono również zakres i działanie Państwowej Inspekcji Pracy, wypadkowości w trakcie jej wykonywania oraz zasady podwyższania kwot jednorazowych odszkodowań, przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w MO.

 

20 LAT TEMU

Lipiec  2002

11 VII – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski awansował do stopnia generalnego inspektora Policji, jej komendanta głównego, nadinsp. Antoniego Kowalczyka. Na nadinspektorów Policji awansowani zostali inspektorzy: Zbigniew Chwaliński – zastępca komendanta głównego Policji, Ryszard Siewierski – komendant stołeczny Policji, oraz trzej komendanci wojewódzcy: z Radomia – insp. Wiesław Stach, z Łodzi – insp. Jacek Staniecki, z Kielc – insp. Andrzej Woźniak - zdj. 3.

17 VII – W KGP z kierownictwem polskiej Policji spotkali się posłowie z Poselskiego Zespołu na rzecz Policji. Dyskutowano nad propozycjami zmian w kodeksie postepowania karnego oraz o założeniach projektu nowej ustawy o Policji. Przedstawiciele polskiego parlamentu zapoznani zostali z policyjnymi propozycjami w tym zakresie oraz ze stanowiskiem kierownictwa Policji w sprawie zmian finansowania potrzeb naszej formacji. Przewodniczący Poselskiego Zespołu, poseł Marian Marczewski zapewnił, że wszystkie propozycje zmian w prawie, które będą upraszczały procedury policyjne i dawały większe możliwości skuteczniejszego zapobiegania przestępczości znajda poparcie członków zespołu w pracach komisji sejmowych.

25 VII – Zaczęła funkcjonować baza danych o skradzionych pojazdach, dokumentach i rzeczach, będąca fragmentem tworzonego Krajowego Systemu Informacji Policyjne (KSIP).

26 VII – Premier Leszek Miller powołał specjalna grupę operacyjną do spraw godzących w bezpieczeństwo finansowe państwa. Jej pierwszym zadaniem było wyjaśnienie tzw. sprawy paliwowej, na której według prasowych spekulacji, odwołujących się do ustaleń CBŚ, Skarb Państwa miał stracić od 1 do 10 miliardów złotych.

27 VII – W Częstochowie rozegrany został II Międzynarodowy Turniej Policji Konnych, którego organizatorami były: miejscowa KMP i Śląski Region IPA. Uczestniczyły w nim reprezentacje Niemiec, Słowacji, KMP z Poznania i Chorzowa, OPP z Rzeszowa i Częstochowy. Jeźdźcy i konie rywalizowali w dwóch konkurencjach: zwykłej jeździe sprawnościowo-czasowej oraz jeździe na posłuszeństwo. Najlepszą drużyną turnieju okazali się gospodarze – KMP w Częstochowie, zdobywając 429 pkt. Drugą była reprezentacja z Niemiec – 412 pkt., trzecia zaś KMP w Poznaniu – 408 pkt - zdj. 4-5.

30 VII – Polska zakończyła negocjacje z Unią Europejską dotyczące wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Wśród przyjętych warunków Polska zobowiązała się m.in. wzmocnić szczelność wschodniej granicy, doprowadzić do bardziej skutecznego egzekwowania prawa UE przez sądy i organy ścigania oraz uruchomić do 1 stycznia 2003 r. Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP). 

Źródło: BEH-MP KGP, zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, „Gazeta Policyjna”

  • Bronisław Pieracki, minister spraw wewnętrznych. Fotografia portretowa.
  • Wioślarze z Piotrkowa
  • Nominacje generalskie. Pierwszy z lewej gen. insp. Antoni Kowalczyk
  • Zawody konne
  • Zawody konne
Powrót na górę strony