Aktualności

Nowi oficerowie polskiej Policji

Data publikacji 29.06.2022

29 czerwca br. o godzinie 11:00, na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, rozpoczęła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości udział wzięli m.in.: Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pan Wiesław Szczepański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona Klonowska. To już trzecia uroczysta promocja oficerska w tym roku.

Tuż przed uroczystą ceremonią Pan Wiesław Szczepański – Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z delegacją nowo mianowanych funkcjonariuszy złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Oddaniem honorów sztandarom, złożeniem meldunku, podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem i odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej zainaugurowano uroczystą promocję mianowania absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

Insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przywitała wszystkich szanownych gości przybyłych na uroczystość: „Szanowni Państwo! Polska Policja zyskuje dzisiaj nową kadrę 554 oficerów. My jako kadra WSPol jesteśmy przekonani, że zostaliście profesjonalnie przygotowani do wypełniania najtrudniejszych zadań i obowiązków stawianych Wam przez przełożonych”.

Następnie, Pani Komendant-Rektor zwróciła się do 168 podkomisarzy polskiej Policji biorących udział w uroczystości: „Panie i Panowie Oficerowie! Serdecznie gratuluję ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego – podkomisarza Policji. Życzę skutecznej i bezpiecznej służby oraz pomyślnej realizacji planów i zamierzeń. Życzę Wam i Waszym najbliższym wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym”.

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski, promowani złożyli przysięgę oficerską, którą przyjął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji. Następnie rozpoczęła się uroczysta promocja. Komendant Główny Policji oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji dokonali promowania 168 absolwentów poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię.

Po mianowaniu przedstawiciele duchowieństwa, ks. abp. dr Józef Górzyński – Arcybiskup Metropolita Warmiński i ks. Andrzej Bołbot – Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla podkomisarzy Policji.

Nadszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Pierwszy głos zabrał Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji: „Szanowni Państwo! Promocja na pierwszy stopień oficerski to nie tylko zaszczyt, ale także wielka odpowiedzialność i zobowiązanie. Niezmiernie się cieszę, to dla mnie wielki honor i zaszczyt, że już trzeci raz w tym roku mogę uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości. Dziś 168 policjantów i policjantek dostępuje tego zaszczytu. Wierzę, że swoją służbę będziecie wykonywać wzorowo. Służba policyjna to niezwykła misja. Stoicie na straży prawa, dbacie o bezpieczeństwo obywateli, jesteście blisko obywateli, staracie się zrozumieć ich problemy i służyć wsparciem (…) Korzystając z okazji chciałbym w szczególny sposób podziękować kadrze naukowej Wyższej Szkole Policji w Szczytnie - szczególnie Pani Komendant-Rektor, za ten ogromny wysiłek włożony w proces edukacyjny, którego zwieńczeniem jest ta dzisiejsza piękną uroczystość”.

Pan Minister w swoim przemówieniu zwrócił się do nowo promowanych: „Wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom - nowym oficerom polskiej Policji, życzę ogromnej satysfakcji z pełnienia służby, wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Proszę żebyście nie poprzestawali w tych wysiłkach na rzecz doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania wiedzy. Pozostawcie w pamięci ten szczególny dzień, ten szczególny moment (…)”.

Następnie głos zabrał gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, który przywitał wszystkich szanownych gości zgromadzonych na palcu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podziękował całej kadrze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie kierując słowa uznania na ręce Pani Komendant-Rektor. Pan Komendant podziękował także rodzinom i bliskim nowych oficerów: „Nisko się kłaniam, bardzo dziękuję i bardzo proszę o to abyście dalej zawsze wspierali swoich najbliższych z tym ogromnym zrozumieniem dla trudów policyjnej służby”.

Ponadto, w swoim przemówieniu Komendant Główny Policji zwrócił się do nowo promowanych oraz podkreślił trud, wysiłek i znaczenie tej wyjątkowej uroczystości: „ Jesteśmy z Was jako kierownictwo polskiej Policji niezwykle dumni, bo mamy pełną świadomość tego, że zdobycie tych upragnionych gwiazdek nie było wcale łatwe (…) Szanowni Państwo! Niech będzie mi wolno na koniec naszym młodym oficerom życzyć dalszego pięknego rozwoju, bo od dzisiaj otwierają się przed Wami wszystkie drzwi i ścieżki kariery zawodowej w Policji (…) Ale przede wszystkim chcę Wam życzyć nieustającej satysfakcji z pełnionej służby (…) Niech ta satysfakcja płynie też z ust i opinii Waszych podwładnych, bo cały czas powtarzam, że największą wartością formacji, której mam zaszczyt dowodzić są ludzie którzy pełnią w niej służbę i bardzo proszę dbajcie o Waszych ludzi. Kreujcie te prawidłowe i pozytywne postawy, które wynikają z roty policyjnego ślubowania, ale także z tej roty ślubowania, którą złożyliście dzisiaj”.

Ostatnie przemówienie wygłosił przedstawiciel promowanych, podkom. Łukasz Michalczyk z Komendy Stołecznej Policji: „Szanowni Państwo! Dzisiaj na naszych ramionach pojawiły się oficerskie gwiazdki. To szczególny dla nas moment, ponieważ spełniły się marzenia niegdyś młodych stażem policjantów (…) Wybraliśmy wyjątkowo trudny zawód, który wymaga od nas i naszych rodzin wiele poświęceń. Wielu naszych kolegów poległo na służbie ratując życie innych (…) W tym miejscu chciałbym zwrócić się do naszych rodzin, które dzielnie znoszą wszelkie niedogodności naszej służby. Dziękuję Wam w imieniu nas wszystkich, że wspieraliście i w dalszym ciągu wspieracie nas zarówno w dobrych, jak i złych chwilach, że zawsze możemy na was liczyć”. Przedstawiciel promowanych podziękował również kadrze naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za pomoc, okazane wsparcie i przekazaną wiedzę.

Po przemówieniach okolicznościowych nadszedł czas na defiladę – w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Policji – pododdziałów nowo promowanych. Nowi oficerowie Policji, na zakończenie najważniejszej uroczystości w swojej karierze zawodowej, zaprezentowali się zaproszonym gościom, rodzinom i bliskim. Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uroczystej promocji towarzyszył rodzinny piknik podczas którego bliscy promowanych i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć stoiska promocyjne wystawione przez: Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, Odziały Prewencji Policji w Olsztynie, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Olsztynie, Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, 8. Szczycieński Batalion Radiotechniczny w Lipowcu, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie, Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie, Urząd Miasta w Szczytnie, a także Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Dla uczestników pikniku specjalnie na tę okazję przygotowano wiele atrakcji m.in. pokaz pojazdów służbowych oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Nasi goście mogli dowiedzieć się więcej o specyfice i zadaniach jakie na co dzień realizują funkcjonariusze różnych służb. Na pamiątkę wizyty w murach szczycieńskiej Uczelni przygotowano drobne upominki oraz materiały promocyjne. Ponadto, była to też okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z policyjnymi maskotkami.

W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pan Wiesław Szczepański i Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz kadra kierownicza polskiej Policji, a także Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Pan Sławomir Adamiec, który złożył list gratulacyjny w imieniu Pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki na ręce Komendanta Głównego Policji. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Paweł Bojarski, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Krzysztof Knut, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Grzegorz Bajda, reprezentujący Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ppłk Łukasz Szymczak.

Wśród gości znalazły się władze rządowe i samorządowe regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska, Burmistrz Miasta Szczytno Pan Krzysztof Mańkowski, Zastępca Burmistrza Miasta Szczytno Pani Ilona Maria Bańkowska, Sekretarz Powiatu Szczycieńskiego Pan Stefan Januszczyk oraz przedstawiciele duchowieństwa Arcybiskup Metropolita Warmiński Jego Ekscelencja ks. abp. dr Józef Górzyński, Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot i reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk dr Jan Domian.

Nie zabrakło również władz rektorskich i dziekańskich oraz przedstawicieli uczelni resortu spraw wewnętrznych i administracji i resortu obrony narodowej, jak również uczelni partnerskich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w tym: płk. dr. hab. Piotra Płonki – Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Pani dr hab. Magdaleny Sitek – Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Pana dr. hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego – Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pani dr Marty Kapusty – Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, płk. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego – Prorektora Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kmdr. rez. dr. hab. inż. Tomasza Kniaziewicza – Prorektora Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ppłk. dr. inż. Krzysztofa Ogonowskiego – Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, st. kpt. dr. inż. Adriana Bralewskiego – Prodziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Pana prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Misiuka – Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Pana dr. hab. Grzegorza Pietrka – Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, płk. dr. inż. Krzysztofa Firmantego – Zastępcy Dyrektora Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Obecni byli również szefowie jednostek i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadbryg. Tomasz Komoszyński, Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie płk SG Iwona Łatunowicz, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie płk SG Mirosław Doroszkiewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie st. bryg. Grzegorz Rybaczyk, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie kom. Andrzej Andraczek, Reprezentujący Dowódcę Szczycieńskiego 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu kpt. Sławomir Mioducki, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Ryszard Płoski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie Pan Marek Bojarski, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Janusz Dzisko, Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szczytnie Pan mgr Tomasz Liwartowski, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Pan Mariusz Wesołowski oraz Dyrektor Centrum Usług Logistycznych Pani Emilia Sadowska i reprezentujący Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pan Rafał Sobolewski.

W gronie gości znalazł się również pierwszy Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. w st. sp. prof. zw. dr hab. Mieczysław Goettel oraz senatorowie, profesorowie, kadra kierownicza i dydaktyczna Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Źródło: WSPol w Szczytnie

Powrót na górę strony